Kasvu keikkuen tulee

​Keski-Suomen talouskasvu on vielä haurasta. Liikevaihto kääntyi Keski-Suomessa nousuun v. 2014 lopussa, mutta kasvu hiipui vuoden 2015 lopussa. Hiipuminen johtui teknologiateollisuuden viennin laskusta, kuten koko Suomessa.

Teollisuuden liikevaihdot koko maassa ja Keski-Suomessa ovat laskeneet jo viisi vuotta peräkkäin, syynä on vientiteollisuuden heikko kilpailukyky. Palveluissa ja rakentamisessa kasvu on jatkunut. Metsäteollisuudessa on tapahtunut käänne parempaan ja matkailussa liikevaihto on kääntynyt kasvuun. Keski-Suomen taloudessa on siis tapahtunut selkeä rakennemuutos: olemme siirtyneet teollisuusyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan.

Työllisyys parempaan päin

Työllisyystilanne on hieman parantunut, mutta on silti vielä erittäin heikko. Pitkäaikaistyöttömyys tulee jatkumaan vielä jonkin aikaa.
Keuruun seudulla kasvu jatkuu. Onko syksyn kasvun syynä vastaanottokeskuksen tuoma kysyntä? Saarijärven-Viitasaaren seudulla pientä kasvua on ollut jo pari vuotta. Kuntatalouden tilanne on kohentunut, moni keskisuomalainen kunta tekee budjetoitua paremman tuloksen.

Edessä hidas ja pitkä kasvu

Uudet talousennusteet povaavat koko Suomeen pientä, noin yhden prosentin kasvua, eli nousu tulee olemaan hidas ja pitkä.
Teknologiateollisuuden vienti kääntyi laskuun v. 2014 lopussa ja lasku jatkui v. 2015 loppuun saakka. Keski-Suomen teknologiateollisuus on käynyt läpi viime vuosina rankan rakennemuutoksen: kapasiteettia on vähennetty ja alihankintaverkostossa on tapahtunut isoja muutoksia. Teknologiateollisuuden henkilöstömäärä on noin 9 000 ja viennin arvo noin miljardi euroa.
Metsäteollisuudessa liikevaihto kääntyi hienoiseen nousuun vuoden 2014 lopussa ja pieni kasvu on jatkunut vuoden 2015 loppuun saakka. Metsäteollisuudessa työskentelee noin 3 200 henkilöä eikä alan henkilöstömäärä enää juuri vähene. Viennin arvo on noin 1,2 miljardia euroa.
Kaupan alalla liikevaihdon lasku näyttää pysähtyneen, mutta henkilöstömäärä väheni edelleen. Vuoden 2016 aikana selviää, miten kaupan aukioloaikojen vapauttaminen vaikuttaa työllisyyteen ja liikevaihtojen kehitykseen. Kehitys Keski-Suomessa on ollut kuitenkin parempi kuin koko Suomessa. Kaupparakentaminen jatkuu maakunnassa vilkkaana. Henkilöstöä kaupan alalla on noin 9000.
Palvelualoilla liikevaihdon kasvu on jatkunut vahvana. Henkilöstömäärä on viime vuosina pysytellyt noin 23 500:ssa.
KIBS-aloilla kasvua on tullut viime vuosina noin 5 prosenttia vuodessa ja sama trendi näyttää jatkuvan. Alan henkilöstömäärä on kasvanut vuosittain noin 3 prosenttia ja on nyt 6500. KIBS-aloihin kuuluvat tietojenkäsittelypalvelut, tutkimus ja kehittäminen, mainos- ja markkinointipalvelut, laki- ja talouspalvelut, tekniset palvelut (mm. suunnittelutoimistot) sekä yksityinen konsultointi ja koulutus.
Matkailun liikevaihto on kääntynyt kasvuun erityisesti isojen tapahtumien ansiosta. Henkilöstömäärän laskua selittää voimakkaasti lisääntynyt vuokratyövoiman käyttö, joka ei näy tässä tilastoinnissa. Himoksen kylpylähanke etenee ja muitakin matkailuhankkeita on maakunnassa vireillä. Keski-Suomessa järjestetään kesällä 2016 isoja ja myös kansainvälisiä tapahtumia.
Rakennusalan suhdanne on kääntynyt nousuun ja tilanne näyttää valoisalta myös lähivuosina isojen rakennuskohteiden ansiosta: näitä ovat biotuotetehdas, Uusi Sairaala, Kankaan alue, kaupparakentaminen, asuntorakentaminen Jyväskylässä sekä liikenneinfran rakentaminen biotuotetehtaan tarpeita varten.

Aikajanalta tuoretta analyysiä

Keski-Suomen Aikajana kuvaa ja analysoi Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla. Aikajana 2/2016 kuvaa talouden kehitystä vuodesta 2005 vuoden 2015 loppuun.
Aikajana ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sen tuottavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppamari ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy. Aikajana 2/2016 luettavissa tästä: Keski-Suomen Aikajana 2 2016

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen, Keski-Suomen liitto, 040 595 0005
johtaja Olli Patrikainen, Jykes Oy, 0400 644 367
toimitusjohtaja Uljas Valkeinen, Keski-Suomen kauppakamari, 050 588 555