#kasvunmaakunta-ajatushautomolle AIKO-rahoitus

Keski-Suomen liitto myönsi Keski-Suomen kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien kokoonpanemalle #kasvunmaakunta-ajatushautomolle rahoituksen. Rahoitus myönnettiin vuodelle 2018. Ajatushautomon taustalla on se, että kasvun maakunnan yritysten menestys ja verotulot halutaan turvata suhdanteen jälkeenkin ja varmistaa koko maakunnan elinvoima. Keski-Suomi on kovassa kasvussa nyt, mutta on syytä katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Hankkeessa järjestetään korkeatasoisesti fasilitoituja ajatushautomopäiviä teemoitellusti ympäri maakuntaa.​​​​​​​

Keski-Suomen kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien perustamalle #kasvunmaakunta-ajatushautomolle myönnettiin Keski-Suomen liiton AIKO-rahoitusta yhteensä 80 000 euroa. Ajatushautomon taustalla on se, että kasvun maakunnan yritysten menestys ja verotulot halutaan turvata suhdanteen jälkeenkin ja varmistaa koko maakunnan elinvoima. Keski-Suomi on kovassa kasvussa nyt, mutta on syytä katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Keski-Suomessa on rakenteellisia haasteita väestön ikääntymiseen ja työmarkkinoiden jäykkyyteen liittyen. Myöskään kaikkia kasvun mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty.

”Keski-Suomen maakunnan kasvun vauhti on ollut huimaa. Nyt ei kuitenkaan saa jäädä tuleen makaamaan, vaan on etsittävä ratkaisuja ja tehtävä toimenpiteitä, jotta hyvä vire jatkuu. Hankkeen tiimoilta on tavoitteena saada uusia ideoita laaja-alaisesti sekä keskusteluun että käytäntöön kasvun ja hyvän vireen turvaamiseksi”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

”Haluamme yrittäjät ja päättäjät laajasti koko maakunnasta mukaan ajatushautomoon. Hautomossa on lupa ottaa normiarkea korkeampi lentokorkeus, katsomme nyt hyvää suhdannetta kauemmas”, lupaa Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Hynninen.

Maakuntaohjelman 2018-2021 mukaan Keski-Suomeen tavoitellaan 10 000 uutta yrityssektorin työpaikkaa, 2000 uutta yritystä, 2 miljardia euroa lisää vientituloja sekä yritysten osuuden T&K&I-menojen kasvattamista 60 prosenttiin. Ajatushautomon tavoitteena on osaltaan etsiä esteitä ja ratkaisuja näihin tavoitteisiin pääsemiseksi koko maakunnan alueelta.

Hankkeessa järjestetään esimerkiksi korkeatasoisesti fasilitoituja ajatushautomopäiviä teemoitellusti ympäri maakuntaa. Ajatushautomoihin tavoitellaan pidemmän aikavälin kasvusta kiinnostuneita yrittäjiä ja yritysjohtajia sekä julkisen ja kolmannen sektorin avainpelaajia.

Lisäksi hankkeessa panostetaan vaikuttavaan viestintään koko maakunnassa some-näkyvyydellä eri kanavissa. Pajojen sisältö innostaa viestinnän kautta pohtimaan kasvun esteiden raivaamista omassa ympäristössään.

Hankkeen toteutusaika on 2.1.-31.12.2018. Yhteishankkeen ohjausryhmänä toimii #kasvunmaakuntaryhmä.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sanna-Mari Hynninen, Keski-Suomen Yrittäjät, p. 050 563 7780 sanna-mari.hynninen@yrittajat.fi
Toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Keski-Suomen kauppakamari, p. 040 058 3210 ari.hiltunen@kskauppakamari.fi

Lisätietoja #kasvunmaakuntaryhmästä


Kommentit