Kauppakamari Lounge kokoaa verkostot yritysten kansainvälistymisen tueksi

Keski-Suomen kauppakamari panostaa yhä enemmän yritysten kansainvälistymiseen Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykesin alasajon myötä. Keski-Suomen kauppakamarilla on kansainvälistymiseen sopivat verkostot jo entuudestaan muun muassa kansainvälistymisvaliokunnan ja globaalisti muiden maiden kauppakamarien kautta. Uudenlaisen palvelukokonaisuuden, Kauppakamari Loungen myötä yritykset saavat verkostot ja palvelut konkreettisesti avuksi kansainvälistymiseen

Jykesin alasajon myötä on syntynyt tarve uudenlaiselle kokonaisuudelle yritysten kansainvälistymisen palveluista. Keski-Suomen kauppakamari tarjoaa verkoston kansainvälistä kauppaa tekeville yrityksille löytää palveluja, asiantuntijoita, vastauksia kysymyksiin ja tietoa kansainvälistymiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

“Tarkoituksena ei ole, että tieto on yhden ihmisen varassa, vaan Kauppakamari Loungen avulla kansainvälistymiseen liittyviin kysymyksiin voi vastata verkostosta kuka vain, jolla on tietoa ja osaamista. Näin verkostosta saadaan paras hyöty käyttöön”, sanoo koulutus- ja palvelupäällikkö Leena Räisänen.

Finpron ja Tekesin yhdistäminen Business Finlandiksi antaa osaltaan mahdollisuuksia tehostaa viennin edistämistä. Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen muistuttaa, että PK-yritysten kansainvälistyminen ei pidä olla yksinomaan valtion vetovastuulla.

”Vastuu on viime kädessä yrityksellä itsellään. Olemassa olevia verkostoja tulee hyödyntää täysimääräisesti. Tästä syystä olemme kehittäneet Kauppakamari Loungen, jonka avulla yritykset saavat konkreettisesti apua kansainvälistymiseen ja löytävät oikeat kontaktit”, Valkeinen perustelee.


Palvelut yritysten käyttöön


Kauppakamari Lounge -verkoston toiminta koostuu erilaisista palveluista, joita ovat Lounge treffit, Lounge treenit, Lounge chat, Lounge wiki ja Lounge help.

Lounge treffit käsittävät bisnestreffejä ja yritysvierailuja, osaamisen ja kontaktien jakamista sekä oikeiden asiantuntijoiden löytämistä. Tapaamisissa on myös alustajia kansainvälisestä verkostosta.

Lounge treenit sisältävät huippuasiantuntijoiden johdolla useita koulutuksia vuoden aikana, joissa on mukana myös paikallisten yritysten case-esimerkkejä.

Lounge chat tarkoittaa Facebook –ryhmää kauppakamari Loungen jäsenille, jonka puitteissa jaetaan maatietoutta ja omia kokemuksia, esitetään kysymyksiä ja vastauksia sekä löydetään apua ja kontakteja. Keski-Suomen kauppakamarin kasvu- ja kansainvälistymisvaliokuntalaiset ovat aktiivisesti mukana Loungen toiminnassa kommentoimassa ja vastaamassa kysymyksiin.

Kauppakamarin verkkosivujen alle rakennettu tietopankki Lounge wiki koostuu ajankohtaisesta tiedosta kansainvälistymiseen, yritysten palveluihin ja rahoitukseen liittyen. Sivusto avataan viimeistään syksyllä 2017.

Lounge help eli kauppakamarin vientiasiakirja- ja neuvontapalvelut toimivat jokaisena arkipäivänä klo 8-16 Loungen jäsenille.

Kauppakamari Loungen toiminta alkaa heti, ja verkostoon voi ilmoittautua mukaan. Jäsenyys ostetaan vuodeksi kerrallaan. Maksu määräytyy yrityskohtaisesti palveluita käyttävien henkilöiden määrän mukaan.

Lisätietoa:

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen, uljas.valkeinen@kauppakamari.fi

Keski-Suomen kauppakamarin koulutus- ja palvelupäällikkö Leena Räisänen, leena.raisanen@kauppakamari.fi

ILMOITTAUDU