Kauppakamarien kuntavaaliohjelma: Kuntien palattava ydintehtäviinsä

Kuntien on palattava takaisin juurilleen lähelle kuntalaisiaan: yrityksiä ja asukkaita, vaativat kauppakamarit. “Sote- ja maakuntauudistuksen myötä arviolta puolet kuntien tehtävistä siirtyy maakunnille. Tämä antaa kunnille mahdollisuuden keventää hallintoa, karsia rönsyjä ja keskittyä olennaiseen”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen

Kauppakamarien kuntavaaliohjelma “Paluu tulevaisuuteen” keskittyy neljään teemaan: kuntien talouden korjaamiseen, byrokratian purkamiseen, kilpailukykyä tukevien liikenneratkaisujen luomiseen sekä osaavan työvoiman saannin turvaamiseen.

“Kuntien raskasta velkataakkaa on purettava rakenteita järkeistämällä ja kustannuksia karsimalla. Kuntien ei tule ottaa uusia tehtäviä sote- ja maakuntauudistuksen myötä poistuvien tehtävien tilalle, vaan niiden on tehostettava toimintaansa ja kevennettävä hallintoaan vastaamaan jäljelle jäävien tehtävien määrää”, Uljas Valkeinen painottaa.

Kauppakamarit vaativat byrokratian keventämisessä myös mm. ylettömän yksityiskohtaisten kaava- ja rakennusmääräyksien purkamista ja lupaprosessien nopeuttamista.

Liikenne saatava sujuvaksi, koulutus yksi tärkeimmistä tehtävistä


Liikenteeseen liittyvissä ratkaisuissa kauppakamarit painottavat yritysvaikutusten arvioinnin merkitystä.

“Työssäkäyntialueiden liikenteeseen vaikuttavilla liikenneratkaisuilla on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn esimerkiksi työvoimansaatavuuden kautta”, Valkeinen muistuttaa.

Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen koulutus on yksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä. Kuntien elinvoiman ja alueiden kilpailukyvyn kannalta on keskeistä, että kunnat varmistavat ammatillisella koulutuksella osaavan työvoiman saatavuuden yrityksille.

Lisätietoja
Kauppakamarien kuntavaaliohjelma: Paluu tulevaisuuteen