Kauppakamarien kuntavaalitavoitteet: Liikenne on saatava sujuvaksi

Yritysten kannalta on oleellista, että infrastruktuuri tarjoaa logistiikalle varman, turvallisen, nopean, häiriöttömän ja kustannustehokkaan kuljetuksen tehtaista satamiin. Tämän tavoitteen saavuttaminen ja ylläpitäminen on kaikkien tehtävä, myös kuntien. Keski-Suomen osalta sujuvuudessa on tehtävää, sillä pahimpien pullonkaulojen, Valtatie 4 Kirri-Tikkakoski-välisen moottoritien ja Vaajakoski-Kanavuori-ohitustien suunnitelmien toteuttaminen on vailla rahoitusta. Liikenteen sujuvuus on osa Kauppakamarien valtakunnallisia kuntavaalitavoitteita

Toimintakykyisellä liikenneinfrastruktuurilla edistetään alueiden ja koko Suomen kilpailukykyä sekä yritysten tulevaisuuden investointipäätöksiä. Toimiva liikenneinfra on keskeisessä asemassa myös sujuvassa työmatkaliikenteessä sekä matkailussa.

Paikallisella liikenneväylien kunnossapidolla on keskeinen vaikutus liikennejärjestelmän kokonaisuuteen. Nelostie on tässä merkittävässä osassa, sillä onhan se yksi tärkeimmistä päätieyhteyksistä Suomessa ja pääyhteys Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Vaikka hallituksen kärkihankkeena toteutettava liikenneväylien korjausvelan lyhentäminen tuo vuosina 2016–2018 Keski-Suomeen noin 20 miljoonaa euroa, ei se kuitenkaan riitä. Keski-Suomen eniten kehittämistä vaativat tieosuudet, Kirri-Tikkakoski-välinen moottoritie sekä Vaajakoski-Kanavuori-välin ohitustie ovat vielä vailla rahoitusta.

”Molemmat hankkeet ovat todella tärkeitä, sillä ne lisäisivät merkittävästi liikenneturvallisuutta. Toiseksi ne lisäisivät kuljetusten sujuvuutta. Turvallisuuden kannalta Kirri-Tikkakoski-väli on saatava nopeammin kuntoon. Ei ole kuukauttakaan, kun edellinen kuolemaan johtanut kolari on sattunut, ja näitä on jatkuvasti”, sanoo Jyväskylän Kaukokiito Oy:n toimitusjohtaja Riku Vainio.

Nelostie merkittävä runkoväylä


Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaan nelostie parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski vähentäisi henkilövahinko-onnettomuuksia 3,3 onnettomuudella/vuosi (-53 %) ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 1,6 onnettomuudella/10 vuotta.

”Pullonkauloista kärsivät elinkeinoelämän kuljetukset, lyhyt- ja pitkämatkainen bussiliikenne, työmatkaliikenne sekä Jyväskylän ohittava pitkämatkainen liikenne”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen.

Tavoitteena on oltava koko liikennejärjestelmän toimivuus niin, että vientikuljetukset saadaan kulkemaan tuotannosta satamiin 70 km/h keskinopeudella. Tämä edellyttää infralta 100 km/h tasoa, riittävää kapasiteettia ja kuntoa vuoden jokaisena päivänä.

”Nelostie on merkittävä elinkeinoelämän runkoväylä. Tieosuuden liikennemäärä on 12 900–18 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen määrä on 1 400–1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tarve Kirri-Tikkakosken väliselle moottoritielle ja Vaajakosken pullonkaulan poistamiseksi on ollut jo niin kauan, että muutos tähän on saatava”, painottaa Valkeinen.

Lisätietoja

Kauppakamarien kuntavaaliohjelma ”Paluu tulevaisuuteen