Kauppakamarien PK-hallitusbarometri: PK-yritykset investoivat ja panostavat vientiin – haasteena hallituksen osaaminen

Yli 40 prosenttia PK-yrityksistä käynnistää uutta liiketoimintaa, selviää kauppakamarien PK-hallitusbarometristä. Monet suunnittelevat myös yritysostoja ja muita merkittäviä investointeja. Neljännes on käynnistämässä tai laajentamassa vientiä. Haasteeksi voi kuitenkin muodostua yrityksen hallituksen riittävä osaaminen yrityksen tulevien haasteiden kannalta

Kauppakamarien PK-hallitusbarometriin vastasi lähes 1200 PK-yritystä ympäri Suomea. Kahden vuoden välein toteutettavasta kyselystä selvisi, että investointi- ja vientihalut ovat nousseet jonkin verran kahden vuoden takaisesta ja selvästi vuoden 2013 tilanteesta. Nyt uutta liiketoimintaa kertoo käynnistävänsä 41 prosenttia PK-yrityksistä, kun vuonna 2015 määrä oli 38 prosenttia ja vuonna 2013 vain 30 prosenttia. Vientiä on käynnistämässä tai laajentamassa 25 prosenttia PK-yrityksistä, kun vuonna 2015 osuus oli 23 prosenttia ja 20 prosenttia vuonna 2013.

“On myönteistä, että PK-yrityksillä on rohkeutta investoida. Talouden kääntyminen kasvuun näyttää merkitsevän myös PK-sektorilla investointi- ja kasvuhaluja”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen sanoo.

Myös yritysostoja suunnittelevien yritysten määrä on noussut selvästi. Nyt neljännes yrityksistä suunnittelee laajentamista yritysostoin, kun kaksi vuotta sitten osuus oli viidennes. Yrityksen myyntiä harkitsevien sekä saneerausta tai merkittävän liiketoiminta-alueen alasajoa suunnittelevien määrät ovat maltilliset, 14 prosenttia ja 6 prosenttia.


Hallitusjäseniltä kaivataan lisää osaamista


Valtakunnallisesti vastaajista lähes 80 prosenttia katsoo hallituksessa olevan riittävän monipuolinen osaaminen yrityksen nykytilanteen kannalta. Keskisuomalaisten vastaajien osalta vastaava luku on 74,4 prosenttia. Tilanne muuttuu radikaalisti, kun tarkastellaan yrityksen tulevaisuutta. Valtakunnallisesti vain noin kolmannes (32 prosenttia) katsoo, että hallituksessa on nykyisellään riittävä osaaminen yrityksen tulevien haasteiden, kuten kasvutavoitteiden, kansainvälistymisen ja teknologisen murroksen, kannalta. Keski-Suomessa luku on vielä huonompi, kun vastaajista vain 25,6 prosenttia katsoo, että hallituksessa on riittävä osaaminen yrityksen tulevaisuuden haasteiden kannalta.

Valkeinen arvioi, että tilanne voi aiheuttaa haastetta toiminnan laajentamiselle, investoinneille ja viennin käynnistämiselle, sillä vain noin kuudennes pitää hallituksen jäsenistön vaihtuvuutta riittävänä.

“Viesti on selkeä: yrityksissä on kiinnitettävä enemmän huomiota hallituksen kokoonpanon kehittämiseen ja johdon seuraajasuunnitteluun. Ylipäätään hallitusten pitäisi panostaa nykyistä enemmän strategia- ja tulevaisuustyöhön, sillä vain runsaat puolet vastaajista antaa siitä hyvän arvosanan”, sanoo Valkeinen.


Yritystalouden tuntemus arvossa, teknologian osaaminen sivuroolissa


Hallituksen jäsenten osaamisalueista yritystalouden ja rahoituksen hallinta, kokemus strategisesta työskentelystä ja liiketoimintaosaaminen nousivat vastauksissa tärkeinä osaamisvaatimuksina. Myös pk-yritysten toimintatapojen sekä hyvän hallintotavan tunteminen nähdään melko tärkeinä. Sen sijaan henkilöstöjohtaminen, yrityskauppaosaaminen ja verkostojohtaminen eivät nousseet vastauksissa kovin tärkeinä osaamisvaatimuksina. Vastaajista 42,2 prosenttia piti uuden teknologian osaamista, kuten teollisen internetin, robotiikan, nanoteknologioiden tai sosiaalisen median tuntemusta, tärkeänä. Tulos oli hieman poikkeava valtakunnallisessa mittakaavassa, sillä valtakunnallisesti uuden teknologian osaaminen ei noussut vastauksissa kovin tärkeänä.

”On hienoa, että keskisuomalaisissa yrityksissä osataan huomioida teknologian vaikutukset yritystoiminnan tulevaisuuteen. Muutokset eivät kohdistu ainoastaan yritysten omaan toimintaan vaan voivat koskettaa koko liiketoimintaympäristöä”, Valkeinen sanoo.

Lisätietoja

Esitys tuloksista: PK-yritykset investoivat ja panostavat vientiin – haasteena hallituksen osaaminen