80 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä sanoo paikallisen sopimisen laajentamisen vauhdittavan työllisyyden ja tuottavuuden kasvua

Kauppakamarien tuoreen talouskyselyn mukaan 80 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä arvioi paikallisen sopimisen laajentamisen vauhdittavan työllisyyden ja tuottavuuden kasvua. 46 prosenttia keskisuomalaisista vastanneista arvioi uudistusten lisäävän lisätyöntekijöiden palkkaamista yrityksessä seuraavan viiden vuoden aikana.

Hallitusohjelmassa on tarkoitus laajentaa yleissitovien sopimusten paikallista sopimista koskemaan kaikkia yrityksiä työnantajan ja työntekijöiden järjestäytymisestä riippumatta sekä mahdollistaa työlainsäädännön mukaisten joustojen soveltaminen myös yrityskohtaisissa työehtosopimuksissa nykyisten valtakunnallisten ohella.

Kauppakamarien jäsenyrityksille suunnatussa kyselyssä selvitettiin, miten uudistukset toteutuessaan vaikuttavat yrityksiin. Kysely toteutettiin 27.–29.9. ja siihen vastasi 1827 yritystä eri puolelta Suomea.

Kyselyn mukaan 80 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä arvioi uudistusten vauhdittavan työllisyyden ja tuottavuuden kasvua pitkällä aikavälillä yrityksissä jonkin verran (58 %) tai merkittävästi (22 %). Vain 12 prosenttia vastasi, etteivät uudistukset toteutuessaan vauhdittaisi työllisyyden ja tuottavuuden kasvua ollenkaan ja 8,5 prosenttia vastanneista ei osannut arvioida asiaa.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltusen mukaan työmarkkinoille tarvitaan lisää joustavuutta, sillä yritykset ovat erilaisia, ja markkina- ja kilpailutilanteet vaihtelevat. Kyselyssä korostui paikallisen sopimisen lisäämisen myönteiset vaikutukset keskisuomalaisiin yrityksiin.

”Keskisuomalaiset yritykset ovat toivoneet paikallisen sopimisen lisäämistä pitkään. Paikallisen sopimisen laajentaminen toisi yritysten kaipaamaa joustavuutta, mikä vaikuttaisi niiden tuottavuuteen ja työllisyyteen positiivisesti”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

46 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä arvioi uudistusten lisäävän rekrytointitarvetta viiden vuoden aikana

Yrityksiltä kysyttiin myös, johtaisivatko kyseiset uudistukset vastaajan omassa yrityksessä lisätyöntekijöiden palkkaamiseen seuraavan viiden vuoden aikana.

Keskisuomalaisista vastanneista 41 prosenttia arvioi 1–5 henkilön lisätarvetta, kolme prosenttia 6–10 henkilön lisätarvetta ja kaksi prosenttia yli kymmenen henkilön lisätarvetta. Vajaa kolmannes yrityksistä uskoi, etteivät uudistukset johda lisätyöntekijöiden palkkaamiseen viiden vuoden sisällä ja 22 prosenttia ei osannut arvioida asiaa.

”Yritysten viesti on selkeä. Kyseessä on tärkeä uudistus, sillä se mahdollistaisi lisää työpaikkoja”, sanoo Hiltunen.