Kauppakamarikysely: 86 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä ilmoittaa sähkökatkoista aiheutuvan yritykselle haittaa – sähköä säästettävä kaikin keinoin

Mahdolliset kiertävät sähkökatkokset aiheuttavat yrityksille merkittävää haittaa, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Jopa 86 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä kertoi, että kiertävät sähkökatkokset aiheuttavat joko merkittävää tai vähintäänkin hieman haittaa. Keskisuomalaisista yrityksistä 40 prosenttia on varautunut mahdollisiin sähkökatkoksiin, mutta 51 prosenttia yrityksistä ei ole toistaiseksi vielä varautunut mitenkään.

Kauppakamarien jäsenyrityksilleen joulukuun ensimmäisellä viikolla toteuttamassa kyselyssä selvitettiin yritysten varautumista sähkökatkoihin ja niistä aiheutuvien haittojen vaikutuksia yrityksille. Kyselyyn vastasi yli 1600 yritystä, joista keskisuomalaisia yrityksiä 72.

”Kiertävät sähkökatkot ovat viimesijainen keino varmistaa sähkön riittävyys, kun kaikki muut keinot on käytetty. Sähkökatkoista aiheutuva haitta yrityksille on ilmeinen ja siksi sähköä on säästettävä kaikin keinoin. Talveen voidaan varautua säästämällä energia ja ajoittamalla sen käyttöä ruuhkatunneilta muihin ajankohtiin”, sanoo Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen.

Kyselystä selviää, että 40 prosentille keskisuomalaisista vastanneista yrityksistä sähkökatkokset aiheuttaisivat merkittävää haittaa ja 46 prosentille vastaajista hieman haittaa. 13 prosenttia vastasi, ettei sähkökatkoilla ole lainkaan vaikutusta. Keskimääräistä enemmän merkittäviä haittoja sähkökatkoista ennakoivat teollisuuden ja kaupan alan yritykset.

”Sähkökatkoista aiheutuisi haittaa merkittävälle osalle keskisuomalaisista yrityksistä. Sähkökatkoista tulee ilmoittaa yrityksille mahdollisimman aikaisin, jotta yritykset pystyvät reagoimaan niihin, sillä esimerkiksi teollisuuden prosessien alasajossa kestää aikaa”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen sanoo.

Osa yrityksistä on varautunut sähkökatkoihin ennalta. 40 prosenttia vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä ilmoitti varautuneensa mahdollisiin kiertäviin sähkökatkoihin tulevana talvena tilanteessa, jossa sähkö ei riitä. 51 prosenttia ei ole varautunut. Kahdeksan prosenttia vastanneista yrityksistä ei osannut arvioida varautumista. Parhaiten varautuneita ovat suuret yritykset, joista lähes 80 prosenttia on varautunut sähkökatkoihin, kun vastaavasti mikroyrityksistä vain noin 30 prosenttia on varautunut.

Sähkökatkojen ennakointi kriittistä useille yrityksille

Kyselyn vapaamuotoisissa vastauksissa korostuu tiedottamisen tärkeys ja useat yritykset kertovatkin toivovansa selkeää tiedotusta viranomaisten ja sähkönjakelijoiden toimesta luotettavia kanavia pitkin.

”Yritysten viesti on hyvin selkeä – viranomaisilta tarvitaan luotettavaa tietoa ja tukea sähkökatkoihin varautumiseen. Pieninkin varoaika tukee varautumista, jotta yrityksissä voidaan minimoida sähkökatkoista syntyviä vahinkoja. Sähkökatko voi pysäyttää monien yritysten toiminnan kokonaan ja pahimmillaan aiheuttaa yrityksille mittavia kustannuksia ja vahinkoja”, sanoo Säkkinen.

Yritysten vastauksissa kerrotaan sähkökatkojen voivan aiheuttaa vahinkoja esimerkiksi laiterikkojen, kiinteistölle tulevien vaurioiden tai kylmäketjun katkeamisen ja niistä syntyvien rahallisten menetysten myötä. Monissa yrityksissä eri toimialoilla toiminta pysähtyisi kokonaan. Laitteiden lisäksi esimerkiksi tilojen valaistus ja kassajärjestelmät vaativat sähköä. Toisaalta jotkin yritykset arvioivat voivansa jatkaa toimintaa lyhytaikaisessa sähkökatkossa varavirtalähteiden varassa.

Yritykset voivat varautua sähkökatkoista aiheutuviin vaikutuksiin myös tekemällä työaikajärjestelyjä ja viestimällä sähkökatkoista aiheutuvista vaikutuksista asiakkaille ja henkilöstölle.

Kauppakamarien jäsenyrityksille suunnattu kysely tehtiin 7.-9.12.2022 ja siihen vastasi 1603 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea.
​​​​​​​