Kauppakamarikysely: Enemmistöllä keskisuomalaisista yrityksistä odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat myönteiset

Odotukset liikevaihdon, henkilöstömäärän ja investointien kehityksestä ovat myönteisiä enemmistöllä keskisuomalaisista yrityksistä, ilmenee tuoreimmasta kauppakamarikyselystä. Kauppakamarien kyselyn mukaan keskisuomalaisista yrityksistä 81 prosenttia ennakoi liikevaihtonsa kasvavan tai pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Kauppakamarien tuoreen kyselyn mukaan keskisuomalaisista yrityksistä 81 prosenttia ennakoi liikevaihtonsa kasvavan tai pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. 31 prosenttia ennakoi liikevaihtonsa kasvavan ja 19 prosenttia arvioi liikevaihtonsa supistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Työllisyystilanteen odotetaan säilyvän Keski-Suomessa edelleen kohtuullisena yleisen taloustilanteen notkahduksesta huolimatta. Keskisuomalaisista yrityksistä 83 prosenttia arvioi henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vain 17 prosenttia ennakoi henkilöstömääränsä supistuvan.

Yrityksiltä kysyttiin myös, miten ne kuvailisivat toimialallansa vallitsevaa tunnelmaa. Keskisuomalaisista yrityksistä 44 prosenttia kuvaili toimialansa tunnelmia normaaliksi, 15 prosenttia optimistiseksi tai erittäin optimistiseksi ja pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi 41 prosenttia.

”Vaikka yleinen tunnelma näyttäytyy monelle epävarmana, positiivista on, että valtaosa ennakoi liikevaihtonsa ja henkilöstömääränsä kuitenkin pysyvän ennallaan tai kasvavan”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keskisuomalaisista yrityksistä 63 prosenttia odottaa kannattavuutensa pysyvän ennallaan (32 %) tai paranevan (31 %). Kannattavuuden heikkenemistä odotti 37 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä. Toukokuussa heikkenemistä odotti 29 prosenttia vastaajista. Tilauskantansa kasvua tai pysymistä samana odottaa 71 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä.

”Keskisuomalaisten yritysten toimintaa rajoittaa tällä hetkellä eniten riittämätön kysyntä, raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousu sekä pula ammattitaitoisesta työvoimasta”, Hiltunen täsmentää.

Talouden epävarmuus heijastuu hienoisesti keskisuomalaisten yritysten investointiaikeisiin. Kolmannes ennakoi investointiensa jäävän pienemmäksi kuin vuosi sitten. 68 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä ennakoi investointiensa olevan seuraavan 12 kuukauden aikana yhtä suuret tai suuremmat edellisvuoteen verrattuna.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 27.-29.9.2023 ja siihen vastasi 1827 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.
​​​​​​​