Kauppakamarikysely: Hallituksen koronatoiminta keskisuomalaisten yritysten mielestä sekavaa ja ennakoimatonta

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Kauppakamarien jäsenyritysten mielestä hallituksen koronatoimet ovat olleet yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta sekavia ja ennakoimattomia. Kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä 71 prosenttia katsoi, että hallituksen toiminta koronaan liittyvissä toimissa on ollut melko tai erittäin sekavaa.

Erittäin sekavana hallituksen koronatoimia piti 33 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista. Erittäin selkeänä ja ennakoitavana hallituksen toimintaa piti vain alle yksi prosentti keskisuomalaisista vastanneista yrityksistä.

”Yritykset tarvitsevat varmuutta liiketoiminnan jatkuvuudelle. Toimien ja viestinnän sekamelska rajoituksineen ovat haitallisia yritystoiminnalle. Tarvitaan mahdollisimman selkeitä linjauksia ja ennakoitavuutta”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen sanoo.

40 prosenttia ennakoi liikevaihdon kasvavan

Koronavuosi 2020 kohteli useita keskisuomalaisia yrityksiä todella kaltoin, mutta toisilla liikevaihto jopa kasvoi. Kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä 31 prosenttia kertoo, että liikevaihto kasvoi 1–50 prosenttia viime vuoden aikana ja 2 prosentilla liikevaihto kasvoi jopa yli 50 prosenttia. Viidennes yrityksistä kertoi liikevaihdon pysyneen ennallaan ja lähes puolet, 45 prosenttia yrityksistä kertoi liikevaihdon laskeneen.

Kyselyn mukaan loppuvuoden näkymät ovat valoisia: keskisuomalaisista vastaajista loppuvuoden aikana liikevaihdon uskoo kasvavan 40 prosenttia, mikä on enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin. Koko Suomesta vastanneista yrityksistä kolmasosa yrityksistä uskoo liikevaihdon kasvavan loppuvuonna. Keskisuomalaisista vastaajista 26 prosenttia arvelee liikevaihdon pysyvän ennallaan ja 34 prosenttia laskevan.

”Uskoa tulevaan ja kasvuhalua yrityksissä on vaikeasta tilanteesta huolimatta. Osaan yrityksistä korona on iskenyt kuitenkin rajummin, ja uudelle kustannustukikierrokselle on huutava tarve. Laki on saatava eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pikaisesti ja haku auki. Edelleen painotan, että tukipäätöksessä täytyy huomioida yrityksen tilanne, eikä tiukkoja ehtoja tuen saamiseksi saa asettaa, jotta tuki auttaa yhä useamman yrityksen kriisin yli”, Hiltunen painottaa.

Kauppakamarien kysely tehtiin 16.3.2021. Kyselyyn vastasi 2681 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja 2.2.
​​​​​​​