Kauppakamarikysely: Keski-Suomen yritysten luottamus hallituksen kykyyn hoitaa sekä koronaepidemiaa että sen aiheuttamaa talouskriisiä laskenut rajusti toukokuusta

Kauppakamarien tuoreesta kyselystä selviää, että yritysten tunnelmat työntekijöiden ja liikevaihdon suhteen ovat heikentyneet alkusyksystä entisestään.Kuvituskuva: Pexels

Keskisuomalaisten yritysten näkemys hallituksen kyvystä hoitaa sekä koronaepidemiaa että sen aiheuttamaa talouskriisiä on laskenut selvästi toukokuusta. Kauppakamarien tuoreen kyselyn mukaan 65 prosenttia keskisuomalaisista kyselyyn vastanneista yrityksistä on sitä mieltä, että hallitus on hoitanut erittäin tai melko huonosti koronan aiheuttamaa talouskriisiä. Toukokuussa vastaava luku oli 56 prosenttia.

Vielä suurempi muutos negatiiviseen suuntaan on yritysten mielestä hallituksen kyvyssä hoitaa koronaepidemiaa. Yli kolmasosa, 37 prosenttia kokee, että hallitus on epäonnistunut epidemiankin hoidossa. Toukokuussa tätä mieltä oli 20 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä.

”Luvut ovat huolestuttavaa luettavaa. Toimia talouskriisin hoitamiseksi on vielä tehtävissä. Hallitus ei ole käyttänyt tilanteen parantamiseksi kauppakamarin ja yritysten esittämiä keinoja, kuten ansiotulo- ja arvonlisäverotuksen laskemista”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen toteaa.

Kyselystä selviää, että yritysten tunnelmat työntekijöiden ja liikevaihdon suhteen ovat heikentyneet alkusyksystä entisestään.

”Kun syyskuussa koronavirusepidemia on vaikuttanut liikevaihtoon negatiivisesti 71 prosentilla vastaajista, tuoreimmassa kyselyssä vastaava luku on 75 prosenttia. Sama määrä keskisuomalaisista vastaajista arvioi, että liikevaihto laskee seuraavan kahden kuukauden aikana, kun syyskuun alussa liikevaihdon arvioi laskevan 65 prosenttia vastaajista”, Hiltunen sanoo.

Keskisuomalaisista vastaajayrityksistä 45 prosenttia on joutunut lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöä. Näkymät ovat heikentyneet entisestään syyskuun alusta. Syyskuun alussa toteutettuun kyselyyn keskisuomalaisista vastaajista 39 prosenttia arvioi joutuvansa sopeuttamaan henkilökunnan määrää seuraavan kahden kuukauden aikana, kun nyt vastaava luku oli 46 prosenttia.

”Syksy näyttää epävarmalta. Hallituksen pitäisi tehdä toimia yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi, mistä esimerkkinä on paikallisen sopimisen lisääminen. Yritysten toimintaa rajoittavia toimia on harkittava tarkkaan, sillä työpaikat ovat uhattuna”, Hiltunen sanoo.

Kauppakamarien kysely tehtiin 8.10.2020. Kyselyyn vastasi 2929 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6 ja 2.9.


Lisätietoja:
Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen, ari.hiltunen@kskauppakamari.fi p. 040 058 3210