Kauppakamarikysely: Keskisuomalaiset yritykset työllistäneet ukrainalaispakolaisia vasta vähän, mutta halua on

Lähes kaikki ukrainalaispakolaisia työllistäneistä keskisuomalaisyrityksistä arvioivat kokemuksen työllistämisestä positiiviseksi tai erittäin positiiviseksi, mutta toistaiseksi ukrainalaisia pakolaisia on työllistetty Keski-Suomessa vähän. Vain 14 prosenttia keskisuomalaisista vastanneista yrityksistä on työllistänyt ukrainalaispakolaisia, mutta 21 prosenttia on harkinnut asiaa.

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan ei ole ollut merkittäviä henkilöstövaikutuksia keskisuomalaisiin yrityksiin lomautusten tai irtisanomisten muodossa, selviää kauppakamareiden osaajakyselystä.

Kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä 14 prosenttia on työllistänyt sotaa paenneita ukrainalaisia. 80 prosenttia heistä arvioi kokemusta työllistämisestä positiiviseksi tai erittäin positiiviseksi. Vain 10 prosenttia vastaajista on arvioinut kokemusta negatiiviseksi.

”Osa yrityksistä on rohkeasti lähtenyt työllistämään ukrainalaisia ja on erittäin hienoa, että kokemukset ovat positiivisia. Toivottavasti tämä rohkaisee muitakin työllistämään ukrainalaisia”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Ukrainalaispakolaisten työllistämistä on harkinnut 21 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista. Keskisuomalaisista vastaajista 61 prosenttia kertoi, ettei työllistäminen ole juuri nyt ajankohtaista.

”Samalla, kun voimme auttaa ukrainalaisia työllistymään ja integroitumaan osaksi yhteiskuntaa, voimme saada motivoituneita työntekijöitä ja helpotusta osaajapulaan”, Hiltunen jatkaa.

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Mikko Valtosen mukaan suomalaisyrityksiltä löytyy selkeää halukkuutta työllistää sotaa paenneita ihmisiä, mutta yhtenä rekrytoinnin haasteena on se, etteivät yritykset tiedä, miten voisivat heitä tavoittaa.

”Yritykset tarvitsevat selkeää tietoa ja tukea pakolaisten työllistämiseksi. Halua löytyy, mutta esteenä voi olla kielimuuri tai yksinkertaisesti se, että yritykset eivät tiedä, mistä voisivat löytää ukrainalaisia, joiden osaaminen vastaisi yrityksen tarpeita. Tähän kohtaanto-ongelmaan tarvitaan apua kolmannen sektorin toimijoilta ja viranomaisilta”, Valtonen sanoo.

Sota vähentänyt lähitulevaisuuden rekrytointitarpeita neljäsosalla keskisuomalaisista yrityksistä


Kauppakamarien kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä 94 prosenttia kertoo, ettei Venäjän hyökkäyssodalla tai sen vaikutuksilla yleiseen suhdannetilanteeseen ole ollut yritykselle henkilöstövaikutuksia. Ainoastaan yksi prosentti vastanneista on joutunut lomauttamaan työntekijöitä ja vain yksi prosentti on joutunut irtisanomaan työntekijöitä.

Lähitulevaisuuden rekrytointitarpeita vähentävä vaikutus sen sijaan sodalla tai sodan vaikutuksilla yleiseen suhdannetilanteeseen on kyselyn mukaan osin ollut. Neljäsosa keskisuomalaisista vastanneista kertoo rekrytointitarpeiden vähentyneen. Keskisuomalaisista vastaajista 60 prosenttia kertoo, ettei vaikutuksia rekrytointitarpeeseen ole ollut lainkaan. Kymmenen prosenttia arvioi sodan ja sen vaikutusten kasvattaneen rekrytointitarvetta.

”Toistaiseksi näyttää siltä, ettei sodalla olisi merkittäviä henkilöstöä vähentäviä vaikutuksia”, sanoo Hiltunen.

Kauppakamarien kysely tehtiin 20.-23.9.2022. Kyselyyn vastasi 1780 kauppakamarien jäsenyritystä eri toimialoilta ja eri puolelta Suomea.