Kauppakamarikysely: Keskisuomalaisista yrityksistä 67 prosenttia kärsii työvoimapulasta - Rajoittaa merkittävästi yritysten kasvua ja liiketoimintaa

Kuvituskuva: Pexels

Kauppakamareiden jäsenyrityksille suunnatun tuoreimman kyselyn mukaan 67 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä kokee pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Lähes 80 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä arvioi, että pula osaavasta työvoimasta on rajoittanut yritysten kasvua ja liiketoimintaa.

Keskisuomalaisista vastaajista vain 1,7 prosenttia ilmoitti, että osaavasta työvoimasta on ylitarjontaa tai paljon ylitarjontaa.

”Osaajapula on vaivannut yrityksiä ennen koronaakin, ja se syventyy yhä entisestään. Ongelma on nyt sylissä eikä ole näköpiirissä, että se ratkeaa tulevaisuudessakaan, ellei toimia tehdä. Nyt on korkea aika tehdä ratkaisuja, joilla osaavan työvoiman saatavuus turvataan”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keskisuomalaisista vastanneista yrityksistä jopa 80 prosenttia arvioi, että pula osaavasta työvoimasta on rajoittanut kasvua ja liiketoimintaa. Vain 19 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä kokee, että osaajapula ei ole vaikuttanut niiden kasvuun.

Pula osaajista vain kasvaa tulevaisuudessa. Keskisuomalaisista vastaajista 64 prosenttia ilmoitti, että rekrytointitarve kasvaa tai kasvaa merkittävästi seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kun tilannetta katsotaan 2–3 vuoden aikajänteellä, on vastaava luku jo lähes 80 prosenttia.

”Keskisuomalaisissa yrityksissä kasvuhalukkuutta ja -näkymiä on, jos vain osaajapula pystytään ratkaisemaan”, Hiltunen sanoo.

Osaavan työvoiman tarve kohdistuu erityisesti muutamalle alalle: kauppa, hallinto ja oikeustieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat sekä palvelualat. Myös terveys- ja hyvinvointialat kärsivät kovasta työvoimapulasta.

Keskeisimmät rekrytointihaasteet johtuvat keskisuomalaisten yritysten mukaan siitä, että avoimiin tehtäviin ei vain yksinkertaisesti ole hakijoita. Myös kiristynyt kilpailu työntekijöistä, hakijoiden vähäinen työkokemus tai soveltumaton koulutus on ongelma ja tämä johtaa niin sanottuun kohtaanto-ongelmaan. Myös kannustinloukut eli se, ettei työtä kannata ottaa vastaan, koska palkasta verojen jälkeen käteen jäävä osuus ei ole kovin paljon suurempi kuin tuet, oli yhtenä esteenä työvoiman saatavuudelle.

Ratkaisuksi panostuksia koulutukseen, oppilaitosyhteistyöhön ja kannustinloukkujen purkamiseen

Tärkeimpinä keinoina osaavan työvoiman turvaamiseksi keskisuomalaiset yritykset nostivat yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämisen, koulutuksen sisältöjen kehittämisen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita sekä työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkamisen.

Lisäksi mainintoja saivat oppisopimuskoulutuksen sekä muunto- ja täydennyskoulutusten lisääminen sekä tutkintokoulutuksen määrän lisäämisen alueen oppilaitoksissa. Myös työhön ja opiskeluun perustuvan maahanmuuton lisääminen ja maahanmuuttajien työllistämiseen tähtäävät toimet nousivat vastauksissa jonkin verran.

”Osaajapula pitää ottaa tosissaan eikä ongelmaa saa vähätellä. Yhteistyössä poliittisten päättäjien ja elinkeinoelämän kanssa on haettava ratkaisuja, joilla turvataan osaavan työvoiman saatavuus. Yritysten näkemyksiä keskeisistä ratkaisuista on kuunneltava. Keskuskauppakamari on esittänyt oman 16 kohdan toimenpidelistansa”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen.

Kauppakamarien kysely tehtiin 23.-25.8.2021. Kyselyyn vastasi 1297 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Suurin osa yrityksistä on työnantajayrityksiä, yksinyrittäjiä oli 2,9 % vastanneista.