Kauppakamarikysely: Keskisuomalaisten yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet, mutta eivät romahtaneet – sähkön hinnannousu vaikuttaa heikentävästi 80 prosenttiin keskisuomalaisista yrityksistä

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Yritykset kamppailevat nopeasti kohonneiden energiakustannusten kanssa ja synkkenevät näkymät taloudessa vaikuttavat laajasti keskisuomalaisiin yrityksiin. Hyvä työllisyys kannattelee jossain määrin taloutta. Kasvavat korkomenot ja kiristynyt rahoituspolitiikka heikentävät investointihaluja, mutta kyselytulokset eivät toistaiseksi tue tulkintaa ainakaan syvemmästä taantumasta.

Kauppakamarien tekemän kyselyn mukaan keskisuomalaisten yritysten arviot toimialansa tunnelmista ovat heikentyneet. Tuoreimmassa kyselyssä 38 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä kuvailee tunnelmia pessimistiseksi, kun vielä kesäkuun aikana luku oli 35 prosenttia.

”Vaikka keskisuomalaisten yritysten suhdanneodotukset ovat laimentuneet, on kyselyn tuloksista hyviäkin asioita nähtävillä. Näkymät työllisyyden ja liikevaihdon kehityksestä olivat keskisuomalaisilla yrityksillä edelleen melko myönteisiä”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä lähes neljännes uskoi työntekijämäärän kasvavan. Viidesosa ennakoi työntekijämääränsä laskevan hieman tai merkittävästi seuraavan kuuden kuukauden aikana ja loput ennakoivat sen pysyvän ennallaan.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan hyvä työllisyys on valopilkku, joka kannattelee jossain määrin taloutta. Työmarkkinoiden suurin kipupiste on kuitenkin pitkäaikaistyöttömyyden korkea taso ja hidas aleneminen työvoiman vahvasta kysynnästä huolimatta. Appelqvistin mukaan kyselytulokset eivät toistaiseksi tue tulkintaa ainakaan syvemmästä taantumasta.

”On muistettava, että työllisyys reagoi suhdannekäänteisiin viiveellä. Jatkossa työllisyyskin tulee heikkenemään, mutta lähtötaso on korkealla. Sen sijaan korona-aikana kasvanut pitkäaikaistyöttömyys sulaa hitaasti, eikä näköala ole erityisen lupaava, kun suhdanne jatkossa viilenee”, sanoo Appelqvist.


Jopa 43 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä kertoo kannattavuutensa heikkenevän – kasvavat korkomenot ja sähkön hinnannousu hirvittävät

Kyselystä selviää, että jopa 43 prosenttia keskisuomalaisista vastanneista yrityksistä arvelee toimipaikkansa kannattavuuden heikentyvän kuluvana vuonna paljon tai jonkin verran vuoteen 2021 verrattuna. 35 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista kertoo kannattavuuden pysyvän ennallaan ja 22 prosenttia kertoo yrityksensä kannattavuuden parantuvan paljon tai jonkin verran.

Kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä 81 prosenttia odottaa tuotantokustannusten nousevan merkittävästi tai jonkin verran loppuvuoden aikana. 15 prosenttia arvioi tuotantokustannusten pysyvän ennallaan ja vain 4 prosenttia arvioi tuotantokustannusten laskevan.

”Yritykset kamppailevat nopeasti kohonneiden kustannusten kanssa. Sähkön dramaattinen hinnannousu vaikuttaa kielteisesti suurimpaan osaan yrityksistä. Myös korkojen nousu huolettaa”, Hiltunen sanoo.

Kyselyn mukaan sähkön hinnan nousulla on merkittävästi tai jonkin verran heikentävä vaikutus noin 80 prosenttiin vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä. Viidesosa kertoo, että sähkön hinnan nousulla ei toistaiseksi ole ollenkaan vaikutusta tai se jopa hieman parantaa tilannetta.

Jopa 68 prosenttia vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä on hyvin huolissaan tai jonkin verran huolissaan korkojen noususta. Noin kolmannesta yrityksistä korkojen nousu ei huoleta.

Yrityksistä 23 prosenttia kertoo konkurssiriskinsä kohonneen merkittävästi tai jonkin verran raaka-aineiden hintojen nousun, saatavuusongelmien tai Venäjän sotaan liittyvien pakotteiden takia. 74 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä vastasi, ettei konkurssiriski ole kohonnut ollenkaan.