Kauppakamarikysely: Kohonneet kustannukset ja palkankorotuspaineet heikentävät keskisuomalaisyritysten kannattavuutta

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Tuoreimman kauppakamarien jäsenyritykselleen toteuttaman suhdannekyselyn tulokset ovat kautta linjan heikompia kuin aiemmin tänä vuonna toteutetuissa kauppakamarikyselyissä. Oman toimialansa tunnelmia optimistisina pitää vain 24 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä. Kohonneet kustannukset ja palkkojen korotuspaineet koettelevat yrityksiä ja yli puolet keskisuomalaisista vastanneista yrityksistä arvioi yrityksensä kannattavuuden heikkenevän ensi vuonna. Työvoiman kysyntä on kuitenkin jatkunut yllättävän vahvana, selviää kauppakamarikyselystä.

Yritysten arviot suhdannekehityksestä jatkoivat heikkenemistään joulukuussa toteutetussa kauppakamarikyselyssä. Keskisuomalaisista yrityksistä optimistisina oman toimialansa tunnelmia piti vain 24 prosenttia, kun pessimistien osuus oli 43 prosenttia. Loput vastaajat pitivät tunnelmia toimialoillaan tavanomaisina.

Keskisuomalaisista vastaajista 53 prosenttia arvioi kannattavuutensa heikkenevän ensi vuonna ja vain 22 prosenttia uskoo kannattavuuden paranemiseen. Liikevaihdon laskua seuraavan kuuden kuukauden aikana odottaa lähes kolmannes keskisuomalaisista vastaajista. Keskisuomalaisista yrityksistä 29 prosenttia arvioi liikevaihdon kasvavan ja loput vastaajat ennakoivat liikevaihdon pysyvän ennallaan.

”Yritysten kannattavuuden lasku kertoo siitä, ettei kohonneita kustannuksia ole pystytty siirtämään täysimääräisesti hintoihin. Kohonnut energianhinta, raaka-aineiden ja komponenttien kallistuminen sekä palkankorotukset heikentävät yritysten kannattavuutta”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keskisuomalaisista yrityksistä lähes 70 prosenttia arvioi yrityksensä keskimääräisen palkkatason kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

”Valtaosta vastaajista ennakoi keskimääräisen palkkatason nousevan seuraavan puolen vuoden aikana. Odotukset palkkojen noususta ovat sikäli ymmärrettäviä, että reaalisesti palkkojen ostovoima laskee jopa historiallisen paljon, mikä tuo painetta korotuksiin. Samaan aikaan on ymmärrettävä, että tuotantokustannusten ja energian kallistuminen eivät keskimäärin synnytä yrityksiin palkannousuvaraa”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Kyselyn mukaan keskisuomalaisista yrityksistä noin 28 prosenttia ennakoi henkilöstömääränsä supistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Lähes neljännes arvioi henkilöstömääränsä kasvavan edelleen ja loput, eli lähes puolet ennakoi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

”Heikkenevästä suhdanteesta huolimatta näyttää siltä, että työllisyystilanne keskisuomalaisissa yrityksissä jatkuu kohtuullisen hyvänä”, sanoo Hiltunen.

Tällä hetkellä keskisuomalaisten yritysten toimintaa rajoittaa eniten raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu (47 %). Myös riittämätön kysyntä (39 %) ja ammattityövoiman puute (35 %) haastavat keskisuomalaisten yritysten toimintaa.

Investointinäkymiä painavat epävarmuus ja rahoituksen kallistuminen


Valtaosassa keskisuomalaisista yrityksistä riittää silti luottoa investointien tekemiseen ensi vuonnakin. Kyselyn mukaan 65 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä ennakoi investointiensa olevan vuonna 2023 yhtä suuret tai suuremmat kuin tänä vuonna.
Lähes 44 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä arvioi kuitenkin kohonneiden korkokustannusten pienentävän ensi vuoden investointeja. Lähes viidennes arvioi rahoituksen saatavuuden vaikeutuneen.

”Investointinäkymiä painaa tällä hetkellä sekä epävarmuus että rahoituksen kallistuminen ja saatavuuden heikkeneminen. Voidaan kuitenkin olla jopa tyytyväisiä siihen, että niinkin suuri osa yrityksistä kertoo investointiensa säilyvän vähintään entisellä tasolla ensi vuonna. Etenkin siksi, että investointihalut ovat keskimääräistä parempia yli 50 hengen yrityksissä, joissa investoinnit ovat euromääräistesti suurempia”, sanoo Appelqvist.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 7.-9.12.2022 ja siihen vastasi 1611 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Lisää kyselyn tuloksia julkaistaan Talouskatsauksen julkaisun yhteydessä 20.12.2022.