Kauppakamarikysely: Koronarajoituksista on päästävä eroon – ”yhteiskunta voidaan avata rokotepassin avulla”

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Kauppakamarikyselyyn vastanneet keskisuomalaiset yritykset kannattavat vahvasti laajennetun rokotepassin käyttöönottoa mahdollistamaan yhteiskunnan avaamisen. ”Yrityksiltä tulee vahva viesti, että koronarajoituksista on jo päästävä ja yhteiskunta on saatava auki", sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Kauppakamarikyselyyn vastanneet keskisuomalaiset yritykset kannattavat vahvasti laajennetun rokotepassin käyttöönottoa mahdollistamaan yhteiskunnan avaamisen. Keskisuomalaisista yrityksistä 75 prosenttia oli sitä mieltä, että rokotepassi on tarpeellinen keino normaaliin pääsemiseksi. Kymmenen prosenttia ei katsonut sitä tarpeelliseksi ja 15 prosentille asialla ei ole merkitystä.

”Yrityksiltä tulee vahva viesti, että koronarajoituksista on jo päästävä ja yhteiskunta on saatava auki. Suuri osa keskisuomalaisista yrityksistä katsoo, että yhteiskunta voidaan avata rokotepassin avulla”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen sanoo.

Omikron-variantin leviäminen on aiheuttanut keskisuomalaisissa yrityksissä jonkin verran ongelmia muun muassa työvoiman saatavuuden suhteen. Peräti 75 prosenttia keskisuomalaista vastanneista yrityksistä kertoo omikronista johtuvien sairastumisten ja karanteenien vaikeuttaneen yrityksen toimintaa. Katkeruutta monissa aiheuttaa se, että karanteenien kustannukset lankeavat yrityksille.

”Koronaan liittyvistä sairauspoissaoloista ja karanteeneista aiheutuu yrityksille merkittäviä työjärjestelyjä ja kustannuksia ja näillä on negatiivisia vaikutuksia yritysten toimintaan. Haasteita on aiheuttanut myös ohjeistusten epäselvyys ja muuttuminen esimerkiksi karanteenitapauksiin liittyen”, Hiltunen sanoo.


Konkurssin riski kasvanut syksystä

Henkilöstömäärän kehityksessä ei ole tapahtunut muutosta syyskuussa toteutettuun kyselyyn verrattuna. Keskisuomalaisista vastaajista 70 prosenttia kertoo, että henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan tai kasvanut edeltävän kahden kuukauden aikana. Vastaajista yli 80 prosenttia arvioi henkilöstön määrän kasvavan tai pysyvän ennallaan seuraavan kahden kuukauden aikana.

Liikevaihdon pysymistä ennallaan tai kasvamista ennakoi 63 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista, kun vastaava luku oli syyskuussa 72 prosenttia.

Konkurssin riski koetaan nyt hieman useammassa keskisuomalaisessa yrityksessä nousseen kuin vielä syksyllä. Keskisuomalaisista vastanneista yrityksistä noin 25 prosenttia kertoi konkurssin riskin kasvaneen, kun syyskuussa näin arvioi 15 prosenttia yrityksistä.

”Koronatilanteen ja rajoitusten pitkittyminen heijastuu vääjäämättä yritysten toimintaan. Omikron on onneksi osoittautunut aiempaa lievemmäksi, joten sen takia rajoitusten purkaminen on perusteltua. Yhteiskuntaa ei voi varmuuden vuoksi pitää kiinni. Meidän on jatkettava eteenpäin viruksesta huolimatta”, Hiltunen sanoo.

Kauppakamarien kysely tehtiin 25.1.2022. Kyselyyn vastasi 2821 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja vuonna 2021 2.2, 16.3, 27.4, 16.6 ja 14.9.