Kauppakamarikysely: Yli 40 prosenttia Keski-Suomen yrityksistä haluaa lisätä työperäistä maahanmuuttoa

Kuvituskuva: Pexels

Kauppakamarien kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä 41 prosenttia pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä keinona osaavan työvoiman turvaamiseksi. Keskisuomalaisista vastanneista 55 prosenttia kaipaa hallitukselta toimia, joilla Suomessa olevien maahanmuuttajien työllistymistä parannetaan. Tiedot käyvät ilmi kauppakamareiden jäsenyrityksille tehdystä kyselystä, johon vastasi lähes 1300 yritystä eri puolilta Suomea.

”Keskisuomalaisista yrityksistä jo nyt 67 prosenttia kärsii osaajapulasta. Keski-Suomessakin väestön ikääntyminen alkaa näkyä tulevaisuudessa, ja työllisiä on vähemmän. Työperäisen maahanmuuton lisääminen ja helpottaminen on yksi keskeinen keino ongelman ratkaisemisessa”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Yritysten akuuttia osaajapulaa voidaan helpottaa muun muassa tukemalla rekrytointia ulkomailta, poistamalla saatavuusharkinta, joustavoittamalla maahanmuuttajien kielikoulutusta ja turvaamalla riittävät resurssit oleskelulupien nopeaan käsittelyyn.

Nopeiden toimien lisäksi hallituksen on jatkettava määrätietoisesti työhön ja opiskeluun perustuvan maahanmuuton edistämistä. Maan hallitus tavoittelee vuoteen 2030 mennessä työperäisen maahanmuuton kaksinkertaistamista ja ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrän kolminkertaistamista.

“Hallituksen käynnistämää ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyiden kehittämishanketta on vietävä vauhdilla eteenpäin. Maahanmuuttoa edistävien nopeiden toimien lisäksi meidän on pystyttävä muuttamaan maahanmuuton rakenteita ja asenteita. Oleskelulupaprosesseja on yksinkertaistettava, käsittelyn automatisaatiota on lisättävä, sähköinen tunnistautuminen on saatava käyttöön, lupamaksujen on oltava kilpailukykyiset, luotetuille työnantajille pitää tehdä pikakaista ja D-viisumi on saatava laajasti käyttöön”, toteaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen.

Yritysten valmiuksissa rekrytoida ulkomaalaisia osaajia on kehitettävää

Lähes 30 prosenttia Keski-Suomen yrityksistä on rekrytoinut ulkomaalaisia osaajia viimeisen viiden vuoden aikana. Hieman suurempi määrä, noin kolmasosa keskisuomalaisista vastaajista aikoo rekrytoida ulkomaalaisia osaajia jatkossa.

Noin 35 prosenttia keskisuomalaisista vastanneista yrityksistä kokee, että heillä on hyvät tai erittäin hyvät valmiudet ulkomaalaisten osaajien rekrytoimiseen. Vastaavasti vajaa 25 prosenttia kokee, että valmiudet ovat heikot tai erittäin heikot. Kyselyn tulosten perusteella moni yritys siis hyödyntää ulkomaalaisia osaajia, mutta paljon on vielä potentiaalia hyödyntämättä. Keskeistä on panostaa siihen, että yritysten valmiudet ulkomaalaisten osaajien rekrytoimiseen parantuvat.

55 prosenttia haluaa hallitukselta toimia Suomessa asuvien maahanmuuttajien työllistämiseksi

Osaamiseen perustuvan maahanmuuton määrällisen kasvattamisen lisäksi pitää keskittyä myös jo Suomessa olevien maahanmuuttajien työllistymiseen. Suomessa olevat maahanmuuttajat ovat iso työvoimaresurssi, joka on saatava laajemmin työelämään. Tämä edistää kotoutumista ja auttaa samalla ratkaisemaan osaajapulaa.

Kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä 55 prosenttia pitää hallituksen toimia Suomessa olevien maahanmuuttajien työllistämiseksi tärkeänä tai erittäin tärkeänä osaavan työvoiman turvaamiseksi. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan suomalaista kotouttamisen mallia pitää kehittää, keskeisenä tavoitteena maahanmuuttajien nopeampi työllistyminen.

”Samalla voidaan pohtia, onko työntekijän suomen kielen osaaminen riittävällä tasolla, ja pärjäisikö työssä ja työyhteisössä alkuun englannilla. Kielenhän oppii vain käyttämällä ja työt tekemällä. Työ on merkittävässä roolissa siinä, että ulkomaalaiset integroituvat hyvin osaksi suomalaista yhteiskuntaa”, Hiltunen sanoo.

Keski-Suomen kauppakamarilla on aloittanut työharjoittelussa 10 kuukautta sitten Bosniasta Suomeen muuttanut henkilö. Keski-Suomen kauppakamari haluaa omalta osaltaan kannustaa esimerkillään muitakin yrityksiä palkkaamaan tai ottamaan harjoitteluun ulkomailta muuttaneen henkilön.

”Yritysten kannattaa rohkeasti rekrytoida myös ulkomaalaisia osaajia. Meillä on paljon Keski-Suomessakin hyviä esimerkkejä onnistumisista ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytoinneista, esimerkiksi Betsetiltä, Moventakselta ja HT Laserilta”, Hiltunen sanoo.


Kauppakamarien kysely tehtiin 23.-25.8.2021. Kyselyyn vastasi 1297 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Suurin osa yrityksistä on työnantajayrityksiä, yksinyrittäjiä oli 2,9 % vastanneista. Kyselyn ensimmäinen osa julkaistiin 2.9.2021.

Liite:

Osaajia Suomen rajojen ulkopuolelta https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2020/06/Osaajia-Suomen-rajojen-ulkopuolelta.pdf