Kauppakamarin juridiikkakatsaus

Lainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat yrityksiin usein enemmän kuin ne itse aavistavatkaan. Uusia säädöksiä tulee jatkuvasti ja voimassa olevia lakeja tarkistetaan säännöllisesti. Yhä suurempi osa sääntelystä on peräisin Euroopan unionista, mikä tuo oman haasteensa juridiikan seuraamiseen. Yritysten kannalta keskeisiä ratkaisuja antavat puolestaan useat eri instanssit, kuten tuomioistuimet ja erilaiset lautakunnat. Juridiikkakatsaus tuo esille keskeisiä uusia säännöksiä ja sääntelyn muutoksia sekä muita ajankohtaisia juridiikkaan liittyviä asioita. Katsauksessa arvioidaan myös, miten sääntely vaikuttaa yrityksiin.

-