Kauppakamarit: Aluevaltuustojen laitettava sote-kustannukset kuriin – yritykset nykyistä laajemmin mukaan tuottamaan palveluita

Yritysten hyödyntäminen sote-palveluiden tuottamisessa on kauppakamareiden mukaan merkittävä osa ratkaisua, kun tuottavuutta ja laatua parannetaan. Kuvituskuva: Adobe Stock

Kustannusten kasvun hillitsemisen tulee olla keskeisessä roolissa, kun tulevaisuuden sote-palveluita järjestetään, vaativat kauppakamarit. Yritysten hyödyntäminen sote-palveluiden tuottamisessa on kauppakamareiden mukaan merkittävä osa ratkaisua, kun tuottavuutta ja laatua parannetaan.

Eduskunnan hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei itsessään johda sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, joita ovat kustannusten kasvun hillitsemiseminen sekä sote-palveluiden saavutettavuuden, laadun ja yhdenvertaisuuden parantaminen. Uudistuksen onnistumisen ratkaisee nyt sote-lakien toimeenpano hyvinvointialueilla.

”On tulevien aluevaltuutettujen vastuulla, että soten kustannukset eivät räjähdä käsiin. Väestö ikääntyy, hoivan tarve kasvaa, mutta samanaikaisesti työllisten määrä vähenee. Julkisen talouden kestävyys ja hyvinvointivaltion rahoituksen turvaaminen vaativat, että soten kustannusten kasvua saadaan hillittyä”, sanoo johtaja Johanna Sipola Keskuskauppakamarista.

Kauppakamareiden mukaan kustannusten kasvun hillitseminen ei ole ristiriidassa palveluiden laadun ja saatavuuden parantamisen kanssa – päinvastoin.

”Tuottavuuden parantaminen hyödyntämällä monituottajuutta, palveluseteleitä, digitalisaatiota sekä parhaita toimintamalleja on ennen kaikkea asiakkaiden etu. Nämä ovat kaikki keinoja, joilla voidaan nopeuttaa ihmisten hoitoon pääsyä sekä parantaa laatua”, sanoo Sipola.

Kauppakamareiden mukaan keskeistä sote-palveluiden tuottavuuden ja laadun parantamisessa on, että palvelut tuotetaan monituottajamallilla eli yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa.

"Julkisen sektorin ei ole järkevää tuottaa kaikkia palveluita itse, vaan yritykset ja järjestöt on otettava tuottamaan palveluita nykyistä enemmän. Meillä on Keski-Suomessa runsaasti sote-alan yrityksiä ja osaamista", sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

”Sote-palvelut on tuotettava tavalla, joka on veronmaksajille kustannustehokkain ja laadukkain. Asiakkaille tärkeintä on, että he pääsevät nopeasti hoitoon ja saavat laadukasta hoitoa. Sillä tuottaako hoidon julkinen vai yksityinen taho tai järjestö, ei asiakkaan näkökulmasta ole merkitystä”, sanoo Sipola.


Kauppakamareiden ratkaisut, kuinka hyvinvointialueet onnistuvat sotessa:


 1. Hyödyntämällä monituottajamallia mahdollisimman laajasti
  Yritykset ja järjestöt on otettava mukaan tuottamaan sote-palveluita nykyistä laajemmin.
 2. Lisäämällä palvelusetelin käyttöä ja ottamalla käyttöön henkilökohtainen budjetti
  Palvelusetelin laajempi käyttö nopeuttaa hoitoonpääsyä ja lisää asiakkaan vapautta valita hänelle parhaiten sopiva palvelu.
 3. Tekemällä kustannuksista ja hoidon laadusta läpinäkyviä ja vertailtavia
  Hyvinvointialueiden tulee toimia avoimesti ja tehdä kustannuksistaan ja hoidon laadusta läpinäkyviä ja vertailtavia. Hyvinvointialueilla tulisi olla yhtenäinen kustannusten laskentamalli.
 4. Hyödyntämällä teknologiaa ja digitalisaatiota
  Julkinen terveydenhuolto tarvitsee digiloikan. Sote-palveluiden saatavuutta ja laatua on parannettava hyödyntämällä digipalveluita, teknologiaa ja tekoälyä nykyistä laajemmin.
 5. Rakentamalla asiakaslähtöiset palvelupolut ja huolehtimalla palveluintegraatiosta
  Asiakaslähtöiset palvelut edellyttävät, että ammattilaisten yhteistyö toimii käytännön palveluprosesseissa. Pelkkä organisaatiorakenteiden muuttaminen ei riitä.
 6. Varmistamalla sote-alan henkilöstön saatavuuden
  Osaavan työvoiman saatavuus on varmistettava niin julkiselle puolelle kuin sote-alan yrityksille. Osaamisperusteista maahanmuuttoa on lisättävä, koulutustarjontaa joustavoitettava ja lisättävä sekä monialaista yhteistyötä kehitettävä.


Liite: Kauppakamareiden aluevaaliteesit