Kauppakamarit mukaan ICC:n ilmastorintamaan

Keskuskauppakamari on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa se sitoutuu Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) ilmastotavoitteisiin. Kauppakamareiden ilmastorintaman nimellä laaditussa julkilausumassa lupaudutaan edistämään toimia, joilla ilmaston lämpeneminen rajoitetaan 1,5 asteeseen tämän vuosisadan loppuun mennessä.

Kuva: Pixabay.

Lisäksi julistuksessa tavoitellaan hiilineutraaliutta, tehdään yhteistyötä julkisten ja yksityisten tahojen kanssa tehokkaiden ilmastoratkaisujen kehittämiseksi sekä sovelletaan ilmaston lämpenemisen torjuntaan liittyvää ohjeistusta kauppakamareiden oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Keskuskauppakamari linjasi kesäkuussa tavoittelevansa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 tai viimeistään vuoteen 2040 mennessä. Se käynnistää syksyllä yrityskentälle suunnatut, päästövähennyksiä koskevat koulutukset, joita järjestetään kuudella paikkakunnalla (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Vaasa ja Kuopio).

Keskuskauppakamarin vastuullisuustyö jatkuu seuraavan vuoden aikana ihmisoikeuksien, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kysymyksillä, joiden osalta määritellään tavoitteet vastuullisuuslautakunnan toimesta.

Kauppakamareiden ilmastorintaman julistus

Ilmastonmuutos uhkaa ruoka- ja vesivarastojamme, tuhoaa infrastruktuuria ja aiheuttaa merkittäviä haasteita menestykselle ja hyvinvoinnille maapallolla.

Laajasti hyväksytyt tieteelliset arviot vahvistavat, että ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen torjunta on vastuullisin ja viisain keino ehkäistä ongelmia.

Tähän liittyen kannatamme Pariisin ilmastosopimuksen kaiken kattavaa tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle kahden asteen esiteolliseen aikaan verrattuna sekä jatkaa toimia lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen, tunnustaen että se vähentäisi huomattavasti ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja riskejä.

Tämä tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan kansainvälisen yhteistyön tuloksena – varmistaen että ilmastoratkaisut on toteutettu tavalla, joka mahdollistaa siirtymisen puhtaampaan ja kestävämpään talouteen.

Ilmastotoimet ovat jokaisen asia, minkä vuoksi Kauppakamareiden ilmastorintama on valmis ryhtymään määrätietoisiin toimiin.

Kauppakamareiden johtajina sitoudumme seuraaviin tavoitteisiin:

  • Edistää ilmastotoimia omissa verkostoissamme sekä tukea perusteltuja toimia maapallon lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen
  • Tukea hiilineutraaliuden saavuttamista kansainvälisesti vuoteen 2050 mennessä
  • Soveltaa läpileikkaavasti ilmaston lämpenemisen ehkäisyyn ja torjuntaan liittyvää ohjeistusta kauppakamareiden toimintaan
  • Työskennellä yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa ja tukea tehokkaita ilmastoratkaisuja toimivan muutoksen aikaansaamiseksi ihmisille ja koko planeetalle
  • Pienennetään kauppakamareiden toiminnan synnyttämää hiilijalanjälkeä ilman viivytyksiä.


Lisätietoja:

Eero Yrjö-Koskinen, vastuullisuusasiantuntija, Keskuskauppakamari, eero.yrjo-koskinen@chamber.fi, 050 347 8778


Artikkeli on julkaistu alun perin Keskuskauppakamarin uutishuoneessa 25.6.2019.