Kauppakamarit: Tällainen on yritysmyönteinen kunta - kuntatalous on vaalien tärkein kysymys

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Kestävällä pohjalla oleva kuntatalous on vetovoimaisen kunnan perusedellytys. Vain taloutensa hyvin hoitavassa kunnassa yritykset ja asukkaat voivat olla varmoja palveluidensa saatavuudesta. Kunnille ja kuntalaisille on tärkeää, että yritykset voivat hyvin, sillä yritykset maksavat veroja ja työllistävät.

”Vetovoimainen kunta on sellainen, joka on vakaa, toimii terveellä taloudellisella pohjalla, mahdollistaa hyvän ja houkuttelevan toimintaympäristön yrityksille sekä varmistaa kuntalaisten monipuoliset palvelut. Elinvoimainen kunta rakennetaan yhdessä yritysten kanssa”, kiteyttää Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Kuntatalous on ollut jo kauan ennen koronaepidemiaa kriisissä, sillä tulot eivät ole useassa kunnassa riittäneet kattamaan menoja. Koronaepidemian takia monissa kunnissa välttämättömiä uudistuksia talouden tasapainottamiseksi on lykätty.

Kauppakamarit muistuttavat, että kuntataloutta ei korjata lisävelalla tai veronkorotuksilla.

”Kuntalaisten ja yritysten verotaakkaa ei saa kiristää. Tulevien valtuutettujen täytyy tehdä rakenteellisia uudistuksia ja sellaisia linjauksia, joilla yritysten toimintaedellytyksiä tuetaan ja parannetaan, sillä yritykset ja investoinnit luovat uusia työpaikkoja. Myös velkaantumista on hillittävä, jottei se johda veronkorotuksiin myöskään tulevaisuudessa”, Hiltunen sanoo.

Kauppakamarien mielestä kuntien tulevan roolin on rakennuttava entistä vahvemmin elinvoimaisuuden, osaamisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämisen varaan. Alueiden hyvinvointi ja kasvu rakennetaan yhdessä yritysten kanssa, jotka työllistävät, tilittävät veroja ja investoivat uuteen.

”Yritykset tarvitsevat toimintaympäristöltään ennakoitavuutta ja luottamusta tulevaan. Siltä osin myös lupaprosessit esimerkiksi kaavoitukseen liittyen on oltava sujuvia. Yritysmyönteisellä ilmapiirillä edistetään yritysten kasvua ja työllisyyttä. Myös saavutettavuuteen liittyvät asiat on oltava kunnossa”, Hiltunen sanoo.

Kauppakamareiden ratkaisut kestävän kuntatalouden, elinvoimaisen kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi:

  1. Kuntien on laadittava uudistusten ja tulevaisuuden tiekartta
  2. Veroja ei pidä kiristää ja kuntien piiloverotus on laitettava kuriin
  3. Kuntien tehtäviä ei saa lisätä
  4. Kuntayhtiöiden ei pidä häiritä markkinoita tarpeettomasti – reilusta kilpailuasetelmasta huolehdittava
  5. Kuntien on vahvistettava hankintaosaamistaan


Liitteet: Kuntavaaliteesit, video