Kehitysohjelma pk-yrityksien avainhenkilöille

​Keski-Suomen ELY-keskus käynnistää yhteistyössä Balentor Oy:n kanssa pk-yrityksille suunnatun kehitysohjelman, jossa keskitytään myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämiseen. Tavoitteena ovat yrityksesi tuloksellisuuden parantaminen ja liikevaihdon kasvu. Ohjelma vahvistaa myös alueellista yhteistyöverkostoasi ja auttaa kohdentamaan yrityksesi sisäisten resurssien käyttöä.

Kehitysohjelma soveltuu yrittäjille, toimitusjohtajille sekä myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien parissa työskenteleville avainhenkilöille. Osallistujaa voi vaihtaa valmennuskertojen välillä.

Ohjelman kohokohtia aiemmin mukana olleiden mukaan ovat olleet:


  • Liiketoiminnan kehittyminen – strategian ja käytännön toimien vahvempi yhteys

  • Tuloksellisuus – vuoden 2014 osallistujien keskimääräinen myynnin kasvu n. 30%

  • Tyytyväisyys – yritysvalmentajien saama arvosana on 4,5 asteikolla 1-5

  • Innostava ilmapiiri, verkostoituminen ja parhaat käytänteet

  • ELY rahoittaa 70 % yrityksen osallistumismaksusta

  • Ohjelman yrityskohtainen toteutus varmistaa, että sisältö kohdistuu yritykselle tärkeisiin asioihin.Tutustu lisää kehitysohjelmaan