Keski-Suomeen 12 uutta laillistettua välittäjää kiinteistöalalle

Keskuskauppakamarin välittäjäkokeista saatiin Keski-Suomeen syksyn 2018 koekierroksella 10 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää (LKV) ja 2 laillistettua vuokrahuoneistonvälittäjää (LVV). Koko Suomessa LKV- tai LVV-tutkinnon suoritti hyväksytysti 236 henkilöä.

Kuva: Pixabay

LKV- ja LVV-kokeet pidettiin 10.11.2018 Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. LKV-kokeeseen osallistui yhteensä 518 henkilöä ja LVV-kokeeseen yhteensä 49 henkilöä. LKV-kokeen läpipääsyprosentti oli 39 prosenttia ja LVV-kokeen 65 prosenttia.

Keskuskauppakamarin lakimies Jaana Tikkusen mukaan kokeiden läpipääsyprosentit olivat tällä kertaa hyvin lähellä pitkän aikavälin keskiarvoja.

Keski-Suomesta tutkinnon läpäisi yhteensä 12 henkilöä, joista 10 sai LKV-pätevyyden ja 2 LVV-pätevyyden. LKV-tutkinnon suorittaneet ja nimensä julkaisun hyväksyneet olivat Pasi Arponen, Jyväskylä, Tiia Kivimäki, Saarijärvi, Jari Lämsä, Luhanka, Jasmine Malinen, Jyväskylä, Teija Birgitta Poikonen, Karstula, Tuija Sirkeinen, Viitasaari, Merja Skopa-Taipalus, Jyväskylä, Juha Takala, Jyväskylä ja Johanna Tulla, Kinkomaa. LVV-tutkinnon läpäisseet olivat Maria Anttonen, Leppävesi ja Jaakko Laitinen, Korpilahti.

Välittäjäkokeiden osallistujamäärät ovat pysyneet edelleen korkeina, mikä johtunee osittain siitä, että välitysalalla korostetaan entistä enemmän osaamisen ja koulutuksen merkitystä. Myös vuonna 2016 voimaan tullut laki edellyttää vähintään puolelta välitysliikkeen välittäjistä kokeen osoittamaa ammatillista pätevyyttä.

”Kokeessa hyväksytty tuntee välitystoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan sekä hallitsee välitystoimeksiannon hoitamisen edellyttämät käytännöt. Tämä on alalla toimivalle rekrytointivaltti sekä osoitus ammattipätevyydestä”, Tikkunen sanoo.

Välittäjäkokeet järjestetään valtakunnallisesti kolmella koepaikalla: Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Seuraava koe järjestetään 4.5.2019.