Keski-Suomeen 14 uutta Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -tutkinnon suorittanutta

Tänä keväänä Keski-Suomeen saatiin lisää pätevöityneitä hallituksen jäseniä, kun 14 keskisuomalaista suoritti hyväksytysti Hyväksytty Hallituksen Jäsen -koulutuskokonaisuuden eli HHJ-tutkinnon. Kaiken kaikkiaan HHJ-tutkinnon kautta pätevyytensä osoittaneita on Keski-Suomessa 166. HHJ-koulutuksen merkitys näkyi myönteisenä kauppakamareiden PK-hallitusbarometrin tuloksissa

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan kevään 2017 HHJ-tutkintoon ilmoittautui koko Suomesta 339 henkilöä, joista 291 palautti ennakkotehtävät. Ennakkotehtävät hyväksytysti suoritti 289 henkilöä, jotka saivat kutsun tutkintopäivään. Tutkintopäivään osallistui niin ikään ennätysmäärä eli 282 henkilöä. Keski-Suomesta 14 suoritti vaativan kokeen hyväksytysti.

Koko Suomessa HHJ-tutkinnon suorittaneita on yhteensä 3 059. Kaiken kaikkiaan Keski-Suomesta HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittaneita on nyt yhteensä 116. Tutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin Tampereella. HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinnon suorittaneita voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin.

”On hienoa huomata, että hallitustyöskentely herättää kiinnostusta. Tämän kevään tutkinto oli kahdeskymmenes ja kaikissa niissä paras saavutettu pistemäärä on 59, johon on yhteensä yltänyt kahdeksan henkilöä. Vieläkään kukaan ei ole saavuttanut 60 pistettä eli vastannut kaikkiin monivalintakysymyksiin oikein. Tänä keväänä peräti viisi henkilöä sai 59 pistettä, Keski-Suomesta ainakin yksi sai 58 pistettä”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen onnittelee.

HHJ-kurssi ja -tutkinto käydään yleensä oman yrityksen toiminnan kehittämiseen tai ulkopuolisena hallituksen jäsenenä toimimiseen. HHJ-koulutuskokonaisuus soveltuu hallitustyötä jo tekeville tai sitä suunnitteleville. Jyväs-Caravanin toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Simo Käyhkö oli yksi keskisuomalaisista tänä keväänä HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittaneista.

”HHJ-kurssi ja -tutkinto antoivat paljon ahaa-elämyksiä ja uutta näkökulmaa, sillä osallistujia ja heidän esimerkkejään oli hyvin erilaisilta aloilta. Tutkinnon ennakkotehtävät antoivat virikkeen perehtyä itselle hieman vieraampiin liiketoiminnan osa-alueisiin. Tulevaisuudessa aion hyödyntää kurssilla saatuja oppeja ja vaikuttaa siihen, että liiketoiminnan tulevaisuuden suunnittelu saa hallituksen työskentelyssä enemmän aikaa jo toteutuneiden hankkeiden seurannan sijaan. HHJ-koulutuskokonaisuus oli erittäin myönteinen kokemus ja suosittelen sitä ehdottomasti muillekin. HHJ on tunnustus siitä, että on testatusti valmiuksia ja osaamista hallitustyöskentelyyn”, sanoo Käyhkö.

Tänä keväänä HHJ-tutkinnon läpäissyt Medita Communication Oy:n johtava viestintäkonsultti Mika Särkijärvi on samoilla linjoilla.

”HHJ-koulutus antoi lisää eväitä yritysten johtotehtävissä työskentelyyn ja erityisesti strategiseen suunnitteluun. Suosittelen kurssin ja tutkinnon suorittamista muillekin omista lähtökohdista riippumatta: se sopii niin yrittäjille, hallitusammattilaiseksi tähtääville kuin yritysten hallitustyöskentelyyn osallistuville luottamushenkilöillekin. Koulutus ja kaksiosainen koe ovat vaativia eikä niitä voi hoitaa vasemmalla kädellä. Kaltaiselleni viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijatehtävissä toimivalle koulutus oli hyvä osa oman osaamisen ja oman yrityksen jatkuvaa kehittämistä”, kuvailee Särkijärvi.

Kouluttautuminen hallitustyöhön kannattaa


Merkittävä osa PK-yrityksistä ei tee johdon seuraajasuunnittelua, ja vain kolmannes PK-yrityksistä varautuu edes kriisitilanteisiin seuraajasuunnittelulla. Hallitustyön arviointia ei tee yli 40 prosenttia PK-yrityksistä. Hallitusten kokoonpanoja ei kuitenkaan pidetä riittävän osaavina yhtiön tulevaisuuden haasteiden kannalta. Tiedot ilmenevät kauppakamarien PK-hallitusbarometristä, johon vastasi lähes 1 200 yrityksen edustajaa eri puolilta Suomea.

Kauppakamarien tarjoaman HHJ-koulutuksen merkitys näkyy selvästi barometrin tuloksissa. HHJ-kurssin käyneet vastaajat arvioivat hallituksen osaamisen yrityksen tulevien haasteiden kannalta selvästi useammin riittäväksi kuin kursseja käymättömät vastaajat (37 prosenttia verrattuna 28 prosenttiin). Merkittäviä eroja näkyy myös hallitustyön organisoinnissa sekä hallitustyön arvioinnin yleisyydessä. Myös sekä seuraajasuunnittelu että hallitustyön arviointi on selvästi yleisempää niissä yrityksissä, joissa kyselyn vastaaja on käynyt kauppakamarien HHJ-kurssin.

“Kouluttautuminen hallitustyöhön näyttää tuovan hallitustyön arkeen työkaluja ja puhtia. Esimerkiksi kokousaineiston toimittaminen ennalta ja hallituksen strategiapäivän järjestäminen sekä hallitustyön arviointi on selvästi yleisempää niissä hallituksissa, joissa hallituskoulutusta on hankittu. Uudessa kuntalaissakin vaaditaan, että kuntien tytäryhtiöiden hallituksen jäsenillä täytyy olla pätevyys hallitustyöhön. HHJ-tutkinto on silloin hyvä keino osoittaa pätevyytensä, samoin kuin muissakin tilanteissa etenkin ulkopuolisena hallituksen jäsenenä toimiessa”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin koulutus- ja palvelupäällikkö Leena Räisänen.

PK-hallitusbarometrin mukaan moniin hallituksiin haetaan uutta osaamista, usein myös yhtiön ulkopuolelta. Ulkopuoliset hallituksen jäsenet ja hallitusammattilaiset ovat nykyään varsin yleisiä PK-yritysten hallituksissa. Vähintään 250 työntekijän yrityksistä jo kolmella neljäsosalla on ulkopuolinen hallituksen jäsen. Ulkopuolisia hallituksen jäseniä arvostetaan, sillä lähes 80 prosenttia vastaajista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä heidän toimintaansa.

Osaavia hallituksen jäseniä Keski-Suomessa


HHJ-tutkintoa edeltävän osan HHJ-kurssin käyneitä on Keski-Suomessa kaiken kaikkiaan noin 450. Tällä hetkellä käynnissä on 27. kurssi. HHJ-kurssia järjestetään Keski-Suomessa keväisin ja syksyisin. Hallituksen jäseniä välittävän Keski-Suomen hallituspartnereiden toiminnassa melkein alusta asti eli lähes kymmenen vuotta mukana ollut opetusneuvos Hannu Salminen korostaa HHJ:n merkitystä hallitustyöskentelyssä. Salminen on toiminut aiemmin Keski-Suomen hallituspartnereiden hallituksessa ja koordinoinut toimintaa.

”HHJ:n merkitys hallitustyöskentelylle ja sen edistämiselle on valtava: ilman HHJ:ta ei olisi hallituspartnereitakaan. HHJ:n kautta yleensä uudet toimijat löytyvät. Hallituspartnereiden kautta etsityt hallituksen jäsenet ovat yleensä käyneet HHJ:n, mikä on merkki siitä, että heillä on ymmärrystä ja osaamista”, sanoo Salminen.

Salmisen mukaan käynnistymässä on aivan uudenlainen hallituskulttuuri, jossa hallitus on yrityksen kehittämisen todellinen voimavara eikä vain lain vaatima pakollinen hallintobyrokratia. Onnistuneet vertaisesimerkit ovat rohkaisseet yrittäjiä uusiin hallitusratkaisuihin, joissa yhdistyy tasapainoisesti yrityksen oma ja ulkopuolinen osaaminen yrityksen parhaaksi. Kasvu-uran alkaminen Keski-Suomessa on kasvattanut hallituksen jäsenten kysyntää. Salminen kannustaakin yrityksiä pohtimaan rohkeasti uudenlaista hallitustyömallia.

”Osaavia hallituksen jäseniä Keski-Suomessa on tai sellainen etsitään muualta, mutta sopivan henkilön löytäminen vaatii aina huolellisen yhteistyöprosessin yrityksen kanssa. Yrittäjä tekee aina itsenäisen päätöksen.”Lisätietoja

Kaikki HHJ-nimikkeiden haltijat (pl. julkistuksesta jättäytyneet) https://www.hhj.fi/hhj-nimikkeet/

Aiempien tutkintojen tilastotiedot: http://www.hhj.fi/yleista/tilastot/