Keski-Suomeen 16 uutta laillistettua välittäjää kiinteistöalalle

Keväällä 2017 järjestetyistä välittäjäkokeista Keski-Suomeen saatiin 14 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää (LKV) ja 2 laillistettua vuokrahuoneistonvälittäjää (LVV). Koko Suomeen saatiin 252 uutta LKV-välittäjää ja 27 uutta LVV-välittäjää. Keskuskauppakamarin järjestämän välittäjäkokeen suosio jatkuu korkeana, sillä nykyinen laki edellyttää vähintään puolelta välitysliikkeen välittäjistä kokeen osoittamaa ammatillista pätevyyttä.

Yhteensä tämän kevään koekierrokseen osallistui 598 kokelasta, joista 563 teki LKV-kokeen ja 35 LVV-kokeen. Läpipääsyprosentit olivat hieman yli pitkän aikavälin keskiarvojen: LKV-kokeessa 45 prosenttia ja LVV-kokeessa 77 prosenttia.

Keskisuomalaisista LKV-pätevyyden saivat jyväskyläläiset Jussi Kaulio, Jarkko Kosunen, Susanna Laiho, Mikko Niemelä, Antti Osmonen, Pipsa Saarela, Visa Suojanen, Vili Leinonen, Matti Honkasalo ja Tuomas Seppänen sekä Markku Tuikkanen Viitasaarelta, Timo Sormunen Kuhmoisista, Krista Virenius-RantalaihoLievestuoreelta ja Riitta Virtanen Laukaasta. Uudet keskisuomalaiset LVV-välittäjät ovat Riitta kokki ja Kim Kähkönen Jyväskylästä.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtajan Uljas Valkeisen mukaan ammattipätevyyden merkitys kiinteistöalalla on korostunut vuoden 2016 alussa voimaan astuneen lakimuutoksen myötä, joka edellyttää LKV- tai LVV-pätevyyttä vähintään puolelta välitysliikkeen välittäjistä. Ennen lakimuutosta pätevyys vaadittiin vain liikkeen vastaavalta hoitajalta.

“Tiukentuneilla vaatimuksilla halutaan parantaa välityspalveluiden luotettavuutta ja asiantuntevuutta. Välittäjäkokeen läpäiseminen osoittaa, että välittäjä tuntee toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan sekä hallitsee välitystoimeksiannon hoitamisen edellyttämät käytännöt. Onnittelut uusille keskisuomalaisille pätevyyden saaneille”, Valkeinen onnittelee.

Aluehallintovirastot valvovat, että laillistettu pätevyys löytyy vähintään joka toiselta välittäjältä. Vaatimuksen laiminlyönti voi johtaa varoitukseen tai jopa määräaikaiseen toimintakieltoon.

Välittäjäkokeet järjestetään valtakunnallisesti kolmella koepaikalla: Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Seuraava koe järjestetään 11.11.2017.

Lisätietoja:

Uudet hyväksytyt LKV- ja LVV-välittäjät 22.4.2017: http://kauppakamari.fi/koulutus-tutkinnot-kokeet/lkv-ja-lvv-koe/uudet-lkv-ja-lvv-kiinteistonvalittajat/

Lisätietoa LKV- ja LVV-kokeista: http://kauppakamari.fi/koulutus-tutkinnot-kokeet/lkv-ja-lvv-koe/