Keski-Suomeen 4 uutta KHT-tilintarkastajaa ja yksi HTM-tilintarkastaja

Tilintarkastuslautakunta hyväksyi Keski-Suomeen 4 uutta KHT-tilintarkastajaa ja yhden uuden HTM-tilintarkastajan. Tilintarkastajatutkinnossa hyväksytyt henkilöt antavat oikeudelle tilintarkastajan vakuutuksen. Heillä on oikeus käyttää KHT- tai HTM-tilintarkastajan ammattinimikettä sen jälkeen, kun heitä koskevat tiedot on merkitty tilintarkastuslautakunnan pitämään tilintarkastajarekisteriin

Suomessa tilintarkastuslain mukaan hyväksyttyjä tilintarkastajia ovat KHT-tilintarkastajat, HTM-tilintarkastajat, KHT-yhteisöt ja HTM-yhteisöt. KHT-tilintarkastaja tarkoittaa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymää tilintarkastajaa ja HTM-tilintarkastaja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymää tilintarkastajaa.

KHT-tutkinnossa hyväksyttiin kaiken kaikkiaan 47 kokelasta, joista 4 Keski-Suomesta. Hyväksytyt olivat jyväskyläläiset Pirjo Kannelniemi, Anna-Riikka Maunula, Matti Oksanen ja Anne-Mari Ulfves. Kaikille tutkintoon osallistuneille lähetetään henkilökohtaiset tiedoksiantokirjeet viimeistään viikolla 49.

”Tuntuu aivan mahtavalta, sillä töitä tutkinnon eteen on tehty. Se on todella haastava ja tentissä aikapaine on kova. Tutkinnon suorittaminen mahdollistaa nyt omien asiakkaiden hankkimisen”, kertoo uusi KHT-tilintarkastaja Pirjo Kannelniemi DHS Oy Audit Partnersilta.

”Hienoa, että saimme Keski-Suomeen uusia tilintarkastajia tiukasta seulasta huolimatta. Onnittelut kaikille kokeen hyväksytysti suorittaneille”, onnittelee Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen.

KHT-tutkinto järjestettiin 5.–6.9.2015 Helsingissä. Tutkintoon haki 153 henkilöä, joista 152 hyväksyttiin osallistumaan tutkintoon. KHT-tutkintoon osallistui 139 kokelasta.

Tilintarkastuslautakunta on hyväksynyt KHT-tilintarkastajia vuodesta 1924 alkaen. Suomessa on uusien KHT-tilintarkastajien rekisteröimisen jälkeen noin 800 KHT-tilintarkastajaa.

HTM-tutkinnossa hyväksyttiin yksi Keski-Suomesta

Tilintarkastuslautakunta vahvisti kokouksessaan tiistaina 24.11.2015 HTM-tutkinnon tulokset. Tutkinnossa hyväksyttiin koko Suomessa 23 kokelasta. Keski-Suomessa HTM-tilintarkastajan tittelin sai Emma Paananen.

”On todella mahtavat fiilikset, kun kova työ palkittiin. Alalla on hyvät työllistymismahdollisuudet, ja tutkinnosta on paljon ammatillista hyötyä. Koe oli todella vaativa”, kommentoi Paananen.

Kaikille HTM-tutkintoon osallistuneille lähetetään henkilökohtaiset tiedoksiantokirjeet arvostelusta.
HTM-tutkinnon tulosten perusteella kunkin kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta päättää oman toiminta-alueensa tilintarkastajien hyväksymisestä. HTM-tutkinnossa hyväksytyt henkilöt antavat oikeudelle tilintarkastajan vakuutuksen. He saavat oikeuden käyttää HTM-tilintarkastajan ammattinimikettä sen jälkeen, kun heitä koskevat tiedot on merkitty tilintarkastuslautakunnan pitämään tilintarkastajarekisteriin.

HTM-tutkinto järjestettiin 5.9.2015 Helsingissä. HTM-tutkintoon haki (edellisen vuoden lukumäärä suluissa) 83 (83) henkilöä, joista 77 (76) hyväksyttiin osallistumaan tutkintoon. HTM-tutkintoon osallistui 66 (65) kokelasta. Kauppakamarit ovat hyväksyneet HTM-tilintarkastajia vuodesta 1951 alkaen. Suomessa on uusien HTM-tilintarkastajien rekisteröimisen jälkeen noin 640 HTM-tilintarkastajaa.