Keski-Suomeen 6 uutta laillistettua välittäjää kiinteistöalalle

Keskuskauppakamarin välittäjäkokeista saatiin Keski-Suomeen syksyn koekierroksella 4 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää (LKV) ja 2 laillistettua vuokrahuoneistonvälittäjää (LVV). Koko Suomeen saatiin 156 uutta LKV-välittäjää ja 36 LVV-välittäjää. Nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että välitysliikkeen jokaisessa toimipaikassa vähintään puolella välitystehtäviä suorittavista henkilöistä on oltava kokeen osoittama ammatillinen pätevyys.

Kuvituskuva: Pexels

LKV- ja LVV-kokeet pidettiin 23.11.2019 Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. LKV-kokeeseen osallistui yhteensä 439 henkilöä ja LVV-kokeeseen yhteensä 53 henkilöä. LKV-kokeen läpipääsyprosentti oli noin 36 prosenttia ja LVV-kokeen 68 prosenttia.

Keskuskauppakamarin lakimies Jaana Tikkusen mukaan kokeiden läpipääsyprosentit noudattelevat pitkän aikavälin keskiarvoja. Erityisesti LKV-kokeen läpipääsyprosentti osoittaa, että koe on haastava ja edellyttää huolellista valmistautumista. Kokeessa testataan välitystoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan tuntemusta.

“Koska elävässä elämässä kohdattavat tilanteet ovat moninaisia, myös kokeessa edellytetään laaja-alaista tietämystä. Välitysliikkeen ja sen välittäjien on tunnettava toimintaympäristönsä ja relevantit säännöt, jotta laissa niille asetettu tiedonanto- ja selonottovelvollisuus voidaan täyttää”, Tikkunen sanoo.

Keski-Suomesta hyväksytysti LKV-kokeen suorittivat Piritta Huumo Jyväskylästä, Eevi Nieminen Karstulasta, Ville Paavolainen Jyväskylästä ja Anna-Kaisa Viljanmaa Jyväskylästä. LVV-kokeen puolestaan hyväksytysti suorittivat Iiris Hartonen ja Johanna Pietilä Jyväskylästä.

”On hienoa, että Keski-Suomeen saatiin uusia, haastavan kokeen läpäisseitä LKV- ja LVV-välittäjiä. Osaamisen kehittäminen ja päivittäminen on tärkeä asia ja siihen haluamme kauppakamarina kannustaa”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Välittäjäkokeiden osallistujamäärät ovat pysyneet edelleen korkeina, mikä kielii osaltaan alan kiinnostavuudesta, mutta myös osaamisen ja koulutuksen merkityksestä alalla.

Välittäjäkokeet järjestetään valtakunnallisesti kolmella koepaikalla: Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Seuraava koe järjestetään 25.4.2020.
Uudet LKV- ja LVV-välittäjä: https://kauppakamari.fi/koulutus-tutkinnot-kokeet/lkv-ja-lvv-koe/uudet-lkv-ja-lvv-valittajat/
​​​​​​​