Keski-Suomeen 7 uutta LKV- ja 2 LVV-kokeen läpäissyttä

Keskuskauppakamarin välittäjäkokeet jatkavat suosiotaan. Vuoden 2015 ensimmäisessä kokeessa ennätyksiä rikottiin niin kokeeseen osallistuneiden kuin kokeen läpäisseiden määrässä. Keski-Suomessa laillistetun kiinteistönvälittäjän pätevyyden sai 7 välittäjää ja laillistetun vuokrahuoneiston välittäjän pätevyyden 2 välittäjää. Katso hyväksyttyjen nimet

Keskuskauppakamarin järjestämään kiinteistönvälitysalan kokeeseen osallistui toukokuussa yhteensä 589 kokelasta. LKV eli laillistettu kiinteistönvälittäjä -kokeen suoritti 535 kokelasta, joista 7 keskisuomalaista kokelasta läpäisi kokeen hyväksytysti. LVV- eli laillistetun vuokrahuoneistonvälittäjä kokeeseen osallistujia oli 54, ja pätevyyden sai 2 jyväskyläläistä kokelasta. Valtakunnallisesti LKV-kokeessa läpäisyprosentti oli huima, sillä kokeen läpäisi yhteensä 227 kokelasta eli noin 42 prosenttia.

“Keskuskauppakamarin välittäjäkokeiden suosio on kasvanut viime vuosina. Yhtenä syynä on välitystoimintaa koskeva lainmuutos, joka on jo johtanut siihen, että yhä useammat välittäjät suorittavat ammattipätevyyttä osoittavan välittäjäkokeen”, kertoo Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Vuonna 2016 voimaan astuva lainmuutos edellyttää, että jokaisen välitysliikkeen välittäjistä vähintään puolella on oltava välittäjäkokeessa osoitettu ammatillinen pätevyys. LKV- ja LVV-nimikkeitä saavat käyttää vain Keskuskauppakamarin välittäjäkokeen hyväksytysti suorittaneet henkilöt.

“Aiemmin on riittänyt, että LKV-pätevyys on vähintään yhdellä välittäjäliikkeessä toimivalla välittäjällä”, sanoo Turunen. “Lainmuutoksen tavoitteena on parantaa välityspalveluiden laatua ja lisätä asiakkaiden luottamusta välittäjiä kohtaan.”

Infonia Oy:n Mikko Hirvi oli yksi seitsemästä jyväskyläläisistä LKV-kokeen läpäisseistä. Infonia Oy on kiinteistövarallisuuden hallinnan asiantuntijayritys, jonka toimialoja ovat muun muassa rakennuttaminen, toimitilavälitys ja kiinteistöjohto.

”Osallistuin kokeeseen työnantajan tarjoamasta mahdollisuudesta ja tulevan lakimuutoksen vuoksi. Halusin myös vahvistaa omaa ammattitaitoa, jotta voin palvella asiakkaita entistä paremmin. Tutkinto oli kokonaisuudessaan hyvä, sillä siinä käytiin laajasti alaan liittyviä asioita läpi”, kertoi Hirvi.

Hirven lisäksi muut keskisuomalaiset LKV-kokeen hyväksytysti suorittaneet olivat jyväskyläläiset Erika Enberg, Jani Hirvilammi, Minna Jylhä, Heikki Korhonen, Oona Mäkelä ja Simo Saarinen sekä äänekoskelainen Heikki Koljonen. LVV-kokeen läpäisivät jyväskyläläiset Anders Bertlin ja Tuuli Pirhonen.

”Hienoa, että haastavan kokeen läpäisseitä oli Keski-Suomessa näin monta. Paljon onnea hyvästä suorituksesta”, onnittelee Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen.