Keski-Suomeen kaksi uutta hyväksyttyä tavarantarkastajaa

Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta hyväksyi tämän vuoden HTT-kokeessa kahden kokelaan suoritukset Keski-Suomesta, kun kaikkiaan koko Suomesta hyväksyttiin kuuden osallistujan suoritukset.

Kuva: Pixabay

Kokeeseen osallistui 10 kriteerit täyttävää ammattilaista. Uusia tavarantarkastajia saatiin Keski-Suomen lisäksi Helsinkiin ja Ouluun.

HTT-tavarantarkastajat ovat alansa kokeneita ammattilaisia ja puolueettomia asiantuntijoita, jotka suorittavat palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen.

Pitkän uran rakennusalalla tehnyt Ari Pellinen on toinen uusista keskisuomalaisista HTT-tavarantarkastajista. Hän ryhtyi hiljattain osakkaaksi Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:ssä Jyväskylässä.

”Teemme kuntotarkastuksia ja -tutkimuksia, joten HTT-pätevyys sopii hyvin nykyiseen toimenkuvaani. Toivon, että asiantuntijan avulla asiat voidaan ratkaista ennakkoon asianmukaisesti ilman riitauttamista”, Pellinen sanoo.

Toinen keskisuomalaisista uusista HHT-pätevyyden saaneista tavarantarkastajista on Pentti Janhonen, joka työskentelee toimitusjohtajana Pentti Janhonen Oy:ssä. Yritys on erikoistunut rakennusalalla muun muassa kuntotarkastuksiin, mittauksiin ja kartoituksiin.

Keskuskauppakamarin hyväksymiä tavarantarkastajia käytetään erityisesti niissä tilanteissa, joissa kaivataan ulkopuolisen ja objektiivisen asiantuntijan näkemystä kiistanalaiseen tilanteeseen. Tavarantarkastajan tehtäviin ei kuulu tuomarina toimiminen, mutta vastuukysymysten selvittely saa usein merkittävää lisäapua tavarantarkastuksesta.

Hyväksytyt tavarantarkastajat antavat teknisiä arvioita palveluista, työsuorituksista tai tuotteista. HTT-tarkastuksia teetetään esimerkiksi silloin, kun tarvitaan puolueeton näkemys auton maalauksen asianmukaisuudesta, kylpyhuoneen vedeneristyksen normien mukaisuudesta tai siitä, vastaako tuotantolinjan toiminta siitä sovittua. Tavarantarkastajien tehtävä on toimia valvonnan alaisena, puolueettomasti ja tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä noudattaen.

Tavarantarkastajajärjestelmä eroaa muista asiantuntijajärjestelmistä siinä, että tavarantarkastajien toimintaa ja tavarantarkastuksen suorittamista sääntelee kirjallinen ohjesääntö, jonka noudattamista valvoo Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta, kertoo Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju. Tavarantarkastajan käyttö on tämän vuoksi yleistä myös silloin, kun halutaan valvottua ja varmistettua asiantuntemusta.

HTT-tarkastajan pätevyys edellyttää kokeen läpäisemisen lisäksi tutkintoa osaamisalalta sekä sen jälkeen vähintään 10 vuoden työkokemusta. HTT-tarkastuksia tehdään vuosittain noin 800, eniten rakentamiseen, ajoneuvoihin ja koneisiin liittyen. Tarkastusten tilaajista noin puolet on yrityksiä tai organisaatioita ja puolet kuluttajia.