Keski-Suomeen kaksi uutta hyväksyttyä tavarantarkastajaa

Keskuskauppakamarin vuosittain järjestämässä hyväksyttyjen tavarantarkastajien (HTT) kokeessa saatiin kaksi uutta HTT-tarkastajaa Keski-Suomeen, koko Suomeen 17.

Hyväksytyt tavarantarkastajat (HTT) ovat alansa parhaita ammattilaisia ja puolueettomia asiantuntijoita, jotka suorittavat palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen.

”HTT-tarkastajaa käytetään silloin, kun tarvitaan objektiivista näkemystä, esimerkiksi riitatilanteessa. Tarkastajan hyödyntäminen on suositeltavaa toki ennen riitatilannettakin. Sopivaa HTT-tarkastajaa voi hakea helposti Keskuskauppakamarin sivuilta hyväksymisryhmän tai kauppakamarialueen perusteella”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

HTT-kokeen läpäisivät Keski-Suomesta muuramelainen Mika Pesonen ja äänekoskelainen Harri Tikkinen. Koko Suomesta kokeen läpäisi 17 henkilöä.

Kokeen läpäissyt Mika Pesonen toimii rakennusmateriaalituoteteollisuudessa urakoitsijamyynnin myyntipäällikkönä Saint-Gobain Finlandilla. Saint-Gobain suunnittelee uusia kestäviä rakennuksia ja kehittää olemassa olevaa rakennuskantaa kestävällä tavalla. Pesonen on ollut vahvasti kehittämässä julkisivujen järjestelmiä ja yksittäisiä tuotteita sekä tehnyt teknistä konsultaatiota viimeiset 13 vuotta.

”Osallistuin HTT-prosessiin itseni kehittämiseksi. Käytännössä tuon vahvaa näkemystä julkisivurakentamisesta, esimerkiksi rappauspuolen asioista. Jatkossa toivottavasti pääsen pätevämpänä tekemään arviointeja ja vahvistamaan tavarantarkastusmenetelmiä ja arviointiperusteita”, Pesonen kuvailee.

Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta hyväksyy uudet tavarantarkastajat ja valvoo heidän toimintaansa. Lautakunta määrittää kullekin tarkastajalle sen erityisalan, jolla hän saa toimia. HTT-tarkastajat toimivat valvonnan alaisena, sekä tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä noudattaen.

HTT-tarkastajat annetun toimeksiannon perusteella arvioivat tavaroita ja työsuorituksia, ja antavat kohteen kunnosta, virheistä tai vahingoista tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa arvioidaan myös sitä, mistä ja milloin virhe tai vahinko on aiheutunut. Pyydettäessä voidaan antaa myös korjauskustannusarvio.

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harjun mukaan tyypillisimpiä tavarantarkastuksen kohteita ovat virheet rakennustyössä, epäonnisiin kiinteistönkauppoihin liittyvien virheiden selvittäminen, ajoneuvon käyvän arvon määrittäminen tai koneen tai laitteen korjauksen asianmukaisuus.

“Valitettavasti koronan jäljiltä saatetaan tarvita myös ammattitaitoista ja puolueetonta kaluston tai konekannan arvonmäärittäjää konkurssimenettelyihin liittyen”, Harju kertoo.

Suomessa toimii noin 170 hyväksyttyä tavarantarkastajaa, joista enemmistö toimii rakennusalan tavarantarkastajina. Keski-Suomessa toimii nyt 14 HTT-tarkastajaa.

Tavarantarkastajana toimiminen on tehokas tapa kehittää omaa asiantuntemustaan ja samalla tarjota ratkaisuja ongelmatilanteissa tuoden esiin tekniset faktat puolueettomalla tavalla. Seuraava koe järjestetään ensi keväänä.