Keski-Suomelle enemmän EU-rahaa ohjelmakaudelle 2021-2027

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen alueellisesta jaosta. Keski-Suomi saa alkavalla ohjelmakaudella EU-rahoitusta 79,5 miljoonaa euroa. Päättymässä olevalla ohjelmakaudella vastaava summa on ollut 51,9 miljoonaa euroa. Saarijärven-Viitasaaren erityisasema on huomioitu päätöksessä: tuki vastaa Pohjois- ja Itä-Suomen tukitasoa.

Maakuntajohtaja Pekka Hokkanen on tyytyväinen Keski-Suomen saantoon.

– Summa on lähes 28 miljoonaa euroa suurempi kuin päättyvällä ohjelmakaudella. Olen myös hyvin tyytyväinen siihen, että Saarijärven-Viitasaaren erityisasema on huomioitu päätöksessä. Huojentavaa, että päätös vihdoin syntyi ja pääsemme töihin.

Ohjelmakauden 2021–2027 rahoitus koostuu kolmesta rahastosta:

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR 24 miljoonaa euroa
  • Euroopan sosiaalirahasto ESR+ 19 miljoonaa euroa
  • oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) 36 miljoonaa euroa.


Keski-Suomen rahoituksen määrää kasvattaa uusi JTF-rahoitus, joka on 45 prosenttia kokonaissummasta. JTF-varojen jaon pääperusteena on turvetuotannon toimialan suuruus. Valtion rahoitus pienenee hieman rahoitussuhteen muutosten vuoksi. Samoin tarve kuntarahoitukselle vähenee hivenen.

Saarijärven-Viitasaaren seudun EU-rahoitus asettuu noin 125 euroon/hlö/vuosi. Tuki vastaa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien asukaskohtaista keskiarvoa. Muualla Keski-Suomessa tukitaso on noin 29 euroa/hlö/vuosi. Saarijärven-Viitasaaren seudun erityisrahoitus varataan JTF-rahoituksesta. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriöltä odotetaan päätöstä kaupunkiosion rahoituksesta Jyväskylän ekosysteemisopimukselle.

Ohjelmakausi käynnistyy marraskuun alussa. Koska aloitus on lykkääntynyt vuoden loppupuolelle, muutaman kuukauden aikavälillä tulee käytännössä päätettäväksi kahden vuoden rahoitus. Maakunnan yhteistyöryhmä ratkaisee lokakuussa rahoitusjaon Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen liiton kesken. Keski-Suomen ELY-keskus vastaa yritysten rahoituksesta sekä työllisyys- ja koulutushankkeista. Keski-Suomen liiton vastuulla on TKI-toimenpiteet ja julkisten yhteisöjen kehittämishankkeet.