Keski-Suomen Aikajana: yritysten liikevaihdot kasvoivat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 8,8 %, vienti nousi 25% ja työttömyys laski yli 17%

Keski-Suomen yritysten liikevaihtojen kasvu kiihtyi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, kasvua 8,8 %. Vienti nousi 25%, työttömyys laski yli 17% vuoden takaiseen verrattuna. (Aikajana 3/2017

Keski-Suomen talouskasvu alkoi vuoden 2016 alussa haparoiden ja loppuvuotta kohti kiihtyen. Vuoden 2016 aikana yritysten liikevaihdot kasvoivat Keski-Suomessa 4,5 %, Jyväskylän seudulla 5,7 % ja koko maassa 2,4 %. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä talouskasvu kiihtyi edelleen. Jyväskylän seudun yritysten liikevaihdot kasvoivat (10,6 %) edelliseen vuoteen verrattuna ja koko maata (9,1 %) selvästi paremmin.

Saarijärven-Viitasaaren seutu löi pöytään kovimmat kasvuluvut eli 13,3 %. Saarijärven-Viitasaaren seudun kovia lukuja selvittävät yritysten isot investoinnit viime vuosina, rakentamisen (Betset Oy, Kaskipuu Oy, Logstor Oy) kova kasvu sekä teknologiateollisuuden (Ariterm Oy, KaMu Oy, Saarijärven Säiliövalmiste Oy, Onsteel Oy, SopVal Oy) alihankinnan vilkastuminen.

Talouskasvua on nyt jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla


Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla ja jokaisella seudulla. Henkilöstömäärä on kasvanut eniten rakennusalalla + 12,6 % ja KIBS-aloilla (asiantuntijapalvelut) + 9,5 %. Seuduista eniten yritysten henkilöstömäärää ovat lisänneet Keuruun seutu + 5,2 % ja Jyväskylän seutu + 4,1 %. Yritysten henkilöstömäärän kasvu näkyy työttömyyden laskuna: työttömyys laski Keski-Suomessa toukokuussa vuodentakaiseen yli 17 %.

Vienti vetää + 25 % ja teollisuuden liikevaihtojen kasvu kiihtyi +12,9 %. Vuoden 2016 talouskasvu oli kotimarkkinakysynnän eli palveluiden ja rakentamisen varassa. Nyt myös teollisuus on päässyt hyvään kasvuvauhtiin.

Suomen talouskasvu on aiemmin alkanut aina teollisuusvetoisesti ja sen jälkeen kasvuun on lähtenyt palvelut. Rakentamisen kasvu on tullut aiemmin viiveellä. Nykyinen kasvu lähti liikkeelle päinvastaisessa järjestyksessä. Rakennusala on ollut kasvun kärjessä jo reilun vuoden yhdessä palvelualan ja kaupan kanssa. Nyt vasta teollisuus on päässyt hyvään imuun viennin vetämänä. Teollisuuden kasvu tuo roiman lisähapen kasvunroihuun. Odotettavissa onkin hyvä kasvunvuosi. Tätä ennustavat myös useat ekonomistit, jotka ovat nostaneet tämän vuoden kasvuennusteita roimasti.

Kevään aikana julkaistut suhdannebarometrit ja aluetalouskatsaukset ovat ennustaneet hyvää kasvua. Nyt näyttää vahvasti siltä, että positiiviset odotukset realisoituvat kovana kasvuna.

Keski-Suomen Aikajana kuvaa ja analysoi Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla. Aikajana ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sen tuottavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy.

Lisätietoja:

Veli-Pekka Päivänen
kehittämispäällikkö
040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi