Keski-Suomen Aikajana 2/2018: Keski-Suomen talouskasvu jatkui hyvänä 2017

Keski-Suomi on edelleen kasvun maakunta: Vuonna 2017 yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Keski-Suomessa 5,0 % ja Jyväskylän seudulla 6,0 %. Vienti kasvoi 17,0 %.
​​​​​​​

Keski-Suomen talouskasvu käynnistyi syksyllä 2015 ja vauhti kiihtyi vuoden 2016 aikana, jolloin Keski-Suomen kasvu oli selvästi koko maata parempaa. Vuonna 2017 yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Keski-Suomessa 5,0 %, Jyväskylän seudulla 6,0 % ja koko maassa 6,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maan kasvu alkoi vasta syksyllä 2016, ja se kiihtyi vuoden 2017 aikana.

​​​​​​​Yritykset työllistävät

Myös yritysten henkilöstömäärät ovat kasvusuunnassa. Vuonna 2016 yritysten henkilöstömäärä kasvoi Keski-Suomessa 1,5 %, ja vuonna 2017 kasvua oli 2,0 %. Jyväskylän seudulla kasvu oli 2,8 % ja koko maassa 1,8 %. Työllisyystilanne on parantunut selvästi: työttömien määrä aleni helmikuussa 2018 vuodentakaiseen 17,1 % ja samaan aikaan myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt jyrkkään laskuun. Työttömyyden lasku on suoraan verrannollinen yritysten liikevaihtojen kasvuun. Kohentunut työllisyystilanne on näkynyt ennakoitua paremmassa kuntataloudessa.

Liikevaihdot kasvoivat 625 miljoonaa euroa

Kasvun kärjessä olivat KIBS -alat eli osaamisintensiiviset toimialat, joilla liikevaihdon kasvu oli 12,2 % ja henkilöstömäärä 10,0 %. Rakennusalan kasvu on ollut kiivasta jo pari vuotta, ja kasvu on jatkunut edelleen. Viime vuonna kasvua oli 7,2 %. Uusimpien ennusteiden mukaan rakennusalan suhdanne jatkuu hyvänä myös tänä vuonna. Myös yksityisten palvelut jatkoivat kasvuaan - sekä liikevaihdon (7,7 %) että henkilöstömäärän (3,5) % osalta. Matkailussa liikevaihdot kasvoivat 5,5 % ja henkilöstömääräkin kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 %.

​​​​​​​Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi viime vuonna yhteensä 625 miljoonaa euroa, josta teollisuuden osuus oli 280 miljoonaa (kasvua 6,3 %) ja palveluiden 192 miljoonaa euroa (kasvua 7,7 %). Kaupan alan liikevaihto kasvoi vain 40 miljoonaan euroa eli 1,4 %. Teollisuuden, rakentamisen ja palvelujen kasvuluvut olivat samansuuntaisia Jyväskylän seudulla, muualla Keski-Suomessa ja koko Suomessa.

Viennin määrä 3,2 miljardia

Viennissä suunta on ylöspäin, +17,0 %. Teknologiateollisuuden vienti kasvoi 18,1 % ja metsäteollisuuden 15,1 %. Viennin määrä oli n. 3,2 miljardia euroa. Biotuotetehtaan myötä vienti kasvaa edelleen puoli miljardia ja kuluvan vuoden aikana saavutettaneen vuoden 2008 taso, eli 3,4 miljardia euroa. Ekonomistit ovat todenneet, että talouskasvu on vakaalla pohjalla vasta, kun teollisuuden vienti elpyy. Tilanne näyttää Keski-Suomessa hyvältä myös tältä osin.

Äänekosken seutu kärjessä

Keski-Suomen Aikajanassa 2/2018 tarkastellaan tarkemmin vuoden 2017 loppupuolta. Keski-Suomen parhaimmat kasvuluvut kirjattiin heinä-joulukuussa Äänekosken seudulle (9,8 %). Jyväskylän seudun yritysten liikevaihdon kasvu on ollut tähän saakka koko maata parempaa. Vuoden 2017 toisella puolivuotisjaksolla koko maan liikevaihdot kasvoivat 5,6 % ja Jyväskylän seudun kasvu oli yhtä hyvää eli 5,4 %. Keuruun seudulla kasvun vauhti on pysynyt edelleen erittäin hyvänä, 5,2 %. Jämsän seudun loppuvuosi meni paremmin kuin alkuvuosi, kasvua 2,4 %.

Katso Keski-Suomen Aikajana 2/2018 kokonaisuudessaan.

Keski-Suomen Aikajana kuvaa ja analysoi Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla. Aikajana 2/2018 kuvaa talouden kehitystä vuodesta 2010 vuoden 2017 loppuun. Aikajana ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sen tuottavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki, Jämsek Oy, Keulink Oy, Ääneseudun Kehitys Oy, Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy sekä SSYP Kehitys Oy. Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan elokuun alussa.

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen, Keski-Suomen liitto, 040 595 0005Kommentit