Keski-Suomen -alueelle yksi hyväksytty tavarantarkastaja lisää

Keski-Suomen alueelle on saatu lisää yksi uusi hyväksytty tavarantarkastaja (HTT), joka on suorittanut hyväksytysti Keskuskauppakamarin HTT-kokeen. Hyväksytty tavarantarkastaja toimii arvokkaana apuna riitatilanteissa, sillä hän suorittaa puolueettomasti teknisiä arvioita tavaroista ja palveluista. Tavarantarkastajat toimivat valvonnan alaisena, puolueettomasti ja tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä noudattaen. Yhteensä alueella hyväksyttyjä tavarantarkastajia on nyt yksitoista ja koko Suomessa 209.

“Keski-Suomessa hyväksyttyä tavarantarkastajaa tarvitaan eniten käyvän arvonmäärityksiin esimerkiksi raskaissa kalustoissa", kertoo HTT-kokeen hyväksytysti suorittanut Santtu Keto.

HTT-tarkastuksia tehdään esimerkiksi silloin, kun tarvitaan puolueeton näkemys auton maalauksen asianmukaisuudesta, kylpyhuoneen vedeneristyksen normien mukaisuudesta tai siitä, vastaako tuotantolinjan toiminta siitä sovittua.

“Tavarantarkastajia käytetään erityisesti niissä tilanteissa, joissa kaivataan ulkopuolisen ja objektiivisen asiantuntijan näkemystä kiistanalaiseen tilanteeseen. Tavarantarkastajan tehtäviin ei kuulu tuomarina toimiminen, mutta vastuukysymysten selvittely saa usein merkittävää lisäapua tavarantarkastuksesta”, toteaa Keskuskauppakamarin lakimies ja tavarantarkastajalautakunnan sihteeri Raisa Harju.

Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta hyväksyi HTT-kokeessa 12 kokelaan suoritukset. Kokeeseen osallistui 18 kriteerit täyttävää ammattilaista. HTT-tarkastajan pätevyys edellyttää kokeen läpäisemisen lisäksi tutkintoa osaamisalalta sekä sen jälkeen vähintään 10 vuoden työkokemusta. HTT-tarkastuksia tehdään vuosittain noin 800, eniten rakentamiseen, ajoneuvoihin ja koneisiin liittyen. Tarkastusten tilaajista noin puolet on yrityksiä tai organisaatioita ja puolet kuluttajia.

Lisätietoja:

Keskuskauppakamarin lakimies
Raisa Harju
p. 050 554 2683
raisa.harju@chamber.fi


http://kauppakamari.fi/tavarantarkastus/