Keski-Suomen Ekonomit ja Keski-Suomen kauppakamari yhteistyöhön alueen yritysten kasvua tukevien hallitustason ammattilaisten täydennyskouluttamiseksi

Kuvituskuva. Kuva: Matias Ulfves

Keski-Suomen kauppakamarin HHJ-tutkintoon tähtäävä Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssi on kansallisesti erittäin arvostettu ja tunnettu täydennyskoulutuskokonaisuus. HHJ-osaamisella on kysyntää erityisesti myös kasvuyritysten elinvoiman ja osaamisen edistämiseksi. Yhteistyön myötä HHJ-koulutuskokonaisuus otetaan osaksi ekonomien täydennyskoulutusta.

”On hienoa, että Keski-Suomen Ekonomit näkee hallitustyöskentelyosaamisen kehittämisen osana täydennyskoulutusta ja on ilo aloittaa yhteistyö. Yhteistyön myötä kokeneet alansa ammattilaiset saavat hyvät eväät toimia hallituksessa, mikä tarjoaa pk-yrityksille lisää mahdollisuuksia kehittää hallitustyöskentelyään ja toimintaansa. Hallitustyöskentelyllä on tutkitusti myönteinen vaikutus yritysten menestykseen”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen sanoo.

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa, tuetaan pk-yritysten kasvua, luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita osaajia.

Keski-Suomen Ekonomit toimivat Keski-Suomen alueella kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhteistyöfoorumina. Toiminnassa keskeisenä suuntaviivana on paitsi ekonomien oma urakehitys myös ammatillisen kehittymisen, verkostoitumisen ja alueen yritysten ja julkisen sektorin osaamisen kehittymisen sekä elinvoiman tahtotila.

”Ekonomit erottautuvat edukseen muista ammattijärjestöstä erityisesti siinä, että edustamme myös työnantajia ja yrittäjiä sekä johtotason ammattilaisia asiantuntija- ja toimihenkilöosaajien lisäksi samassa yhdistyksessä. Tämä on ekonomeille ehdottomasti vahvuus, sillä meillä on yhteistyöfoorumeilla aina ollut vahvasti yhteinen agenda tukien juuri yritystoiminnan kasvua, kehittymistä sekä elinvoimaa organisaatioiden johdon ja henkilöstön yhteisen kilpailukyvyn sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tämän vuoksi yhteistyön aloittaminen Keski-Suomen Kauppakamarin kanssa HHJ kärjellä on meille yhdistyksenä erittäin luontevaa, ja pidän tätä merkittävänä sekä tärkeänä alueellisena yhteistyöavauksena”, toteaa Keski-Suomen Ekonomit ry:n puheenjohtaja Hanna Kiviranta.

Keski-Suomen Ekonomit ovat perinteisesti työskennelleet eri sidosryhmien kanssa alueella järjestäen aktiivisesti myös esimerkiksi erilaisia yritysvierailuja sekä monipuolisia ammatillisen osaamisen kehittämistilaisuuksia jäsenilleen. Keski-Suomen alueella on tällä hetkellä noin 1000 ekonomia verkostoineen, ja yhdistys on Suomen yksi suurin ja aktiivisin ekonomeja kokoava alueyhdistys.

”Ekonomiverkostoista löytyy runsaasti kokeneita monialaisia liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen sekä rahoituksen ja kansainvälistymisen konkareita, joiden osaamisella ja esiin nostamisella on merkittävä kasvupotentiaali Keski-Suomen alueen yritysten sekä eri organisaatioiden hallitustyöskentelyn tukena. HHJ on erinomainen juuri ekonomin täydennyskoulutuksena, koska se mahdollistaa pätevyyden hyvään hallitustyöskentelyyn”, jatkaa Keski-Suomen Ekonomit ry:n sidosryhmävastaava Ismo Kukkonen.

Keski-Suomen kauppakamarin HHJ-tutkintoon tähtäävä Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssi on kansallisesti arvostettu ja tunnettu täydennyskoulutuskokonaisuus. HHJ-osaamisella on kysyntää erityisesti myös kasvuyritysten elinvoiman ja osaamisen edistämiseksi.


Lue lisää:

Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssi 28.4. - 25.5.2021