Keski-Suomen elinvoimalupaus allekirjoitettiin

Keskisuomalaiset toimijat lähtevät laajalla joukolla hakemaan lisää vauhtia maakunnan elinvoimaan ja tunnettuuteen. Keski-Suomen elinvoimalupauksella sitoudutaan yhdessä edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä, joka näkyy myös tekoina sekä tulevaisuuden kasvua edistävinä valintoina toimintaympäristön kehittämisessä.

Keväällä alkanut elinvoimalupauksen työstö eteni allekirjoitusvaiheeseen 28.9. Keski-Suomen Yrittäjien toimistolla.

Keski-Suomen sijoitus Yrittäjien Elinvoimabarometrissa keväällä oli kymmenes, myös Yrittäjien Kuntabarometreissa sijoitus on viime vuosina ollut kymmenen joukossa. Talousluvut maakunnasta kertovat alisuoriutumisesta. Potentiaalia parempaan kuitenkin nähdään.

"Meillä on runsaasti mahdollisuuksia vauhdikkaampaan tekemiseen sekä osaamisen että työvoiman saatavuuden saralla. Kuulumme elinvoimassa TOP 5 -maakuntien joukkoon, mutta tekojemme pitää olla sen mukaisia, jotta sinne päästään. Olen todella iloinen siitä, että maakunnan toimijat vastasivat kutsuun ja olemme nyt yhteisen lupauksen äärellä", kommentoi Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski elinvoimalupauksen solmimista.

Myös maakuntajohtaja Pekka Hokkanen iloitsee siitä, että niin moni keskisuomalainen toimija otti haasteen vastaan, ja on sitoutunut konkreettisiin toimiin maakunnan elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

"Nyt on syytä kääriä hihat ja tarttua toimeen. Maakunnan kehittämisen tavoitteet ovat selkeät ja valmius yhteiseen elinvoiman edistämiseen hyvät. Vahvan verkostoyhteistyön varaan on hyvä rakentaa. Kaikki toimet edistävät ja vahvistavat lopulta maakunnan veto- ja pitovoimaa. Tunnistan tässä oivan mahdollisuuden myös Keski-Suomen maakuntabrändin vahvistamiselle", Hokkanen toteaa.

Keski-Suomen elinvoimalupauksen allekirjoittivat ensimmäisellä kierroksella Gradia, JAMK, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen Ely-keskus, Keski-Suomen kansanedustajat, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen Yrittäjät, MTK Keski-Suomi sekä Poke. Kymmenkohtaisen lupauksen toteutumista seurataan säännöllisesti ja lupausta uudistetaan vuosikellon mukaisesti.


Vauhtia elinvoimaan – Keski-Suomen elinvoimalupaus

1.Toimiva vuoropuhelu: Toimijat sitoutuvat käymään arjessa elävää vuoropuhelua yrityskentän kanssa. Vuoropuhelulle rakennetaan malleja, joita kehitetään jatkuvasti. Sitoudumme edistämään myös pienten ja isojen yritysten välistä vuoropuhelua.

2. Sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit: Lupa- ja kaavoitusprosessien tulee olla sujuvia. Kaavahankkeissa yritysten näkemykset ja ajatukset huomioidaan valmistelun varhaisessa vaiheessa.

3. Sujuvat rahoitusprosessit: Teemme yhdessä tietoisesti työtä sen eteen, että kehittämis- ja investointirahoitus liikkuu jouhevasti kasvua tuottaviin hankkeisiin. Viestimme mahdollisuuksista ja sparraamme yrittäjiä hyviin hakemuksiin. Hakemukset ja maksatukset käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista.

4. Yrittäjämyönteiset hankinnat: Edistämme monituottajuutta maakunnassa ja huomiomme hankintaprosesseissa pk-yritysten erityispiirteet. Jokainen organisaatio laatii pienhankintaohjeet ja pyrkii asettamaan kilpailuttamisen rajat mahdollisimman alas.

5. Osaava työvoima: Työskentelemme yhdessä sen eteen, että Keski-Suomi ja keskisuomalaiset yritykset ovat haluttuja paikkoja työskennellä. Rakennamme toimivia malleja oppilaitosten ja yritysten yhteistyölle, jonka tavoitteena on opiskelijoiden pääsy Keski-Suomen työmarkkinoille jo opiskeluaikana. Panostamme kansainvälisyyteen.

6. Jatkuva oppiminen ja polut yrittäjäksi: Huomioimme pk-yritysten ja yrittäjien tarpeet jatkuvan oppimisen strategisessa kehittämisessä sekä käytännön työssä koulutus- ja kehittäjäorganisaatioissa. Liitämme sujuvat yrittäjyyspolut osaksi jatkuvaa oppimista.

7. Yritysvaikutusten arviointi: Päätöksenteossa huomioidaan jatkuvasti vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin. Tukena yritysvaikutusten arvioinnissa käytetään Suomen Yrittäjien laatimaa käsikirjaa.

8. Yrittäjyyteen kannustaminen: Toimijat sitoutuvat edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Seuraamme Kuntabarometrin, Elinvoimabarometrin sekä Työvoimabarometrin tuloksia ja laadimme toimenpiteitä tulosten pohjalta.

9. Maakunnan edunvalvontatavoitteet: Toimijat sitoutuvat edistämään maakunnan yhteisiä edunvalvontatavoitteita omissa viiteryhmissään ja viestinnässään.

10. Sitoudumme yhteistyöhön TKKI-toiminnassa: Tavoitteena tulosten suurempi vaikuttavuus ja hyödynnettävyys.


Alkuperäinen tiedote julkaistu ja luettavissa Keski-Suomen Yrittäjien sivuilla.