Keski-Suomen kauppakamari: Ansiotuloverotusta kevennettävä kompensoimaan kohonneita kustannuksia ja ammattidiesel käyttöön nopeasti

Kohonneet energian ja polttoaineen kustannukset vaikuttavat heikentävästi paitsi yritysten kilpailukykyyn myös ihmisten arkeen. Keski-Suomen kauppakamarin mukaan hallituksen päättämät toimet kohonneisiin kustannuksiin vastaamiseksi ovat oikeansuuntaisia, mutta eivät riittäviä. Keski-Suomen kauppakamari edelleen esittää ansiotuloverotuksen keventämistä.

”Ansiotuloverotuksen keventämisellä olisi laajoja positiivisia vaikutuksia: se lisäisi ostovoimaa, ja sillä pystyttäisiin kompensoimaan kansalaisille muun muassa sähkön ja polttoaineen hintojen noususta aiheutuneita kustannuksia”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen sanoo.

Ansiotuloverotusta tulisi keventää kahdella prosenttiyksiköllä kautta linjan. Tämä tarkoittaisi noin kahden miljardin euron kevennyksiä. Palkansaajalle jäisi keskimäärin noin 800 euroa vuodessa enemmän käteen. Keskuskauppakamarin laskelmien mukaan työn verotuksen alentaminen lisäisi muun muassa taloudellista aktiviteettia ja työllisyyttä ja toisi siten kulutuksen lisääntymisen kautta 30–50 prosenttia kustannuksistaan takaisin yhteiskunnalle veroina.

Hiltusen mukaan ansiotuloverotuksen keventäminen on myös oikeanlainen viesti ja kannuste työn tekemiseen.

”Työvoimapulasta kärsitään alalla kuin alalla. Ansiotuloverotuksen keventäminen on oikea kannuste siihen, että työtä kannattaa tehdä ja vastaanottaa”, Hiltunen sanoo.

Kuljetusyritysten akuuttiin hätään ammattidiesel nopeasti käyttöön

Keski-Suomen kauppakamari perää nopeaa valmistelua ammattidieselin osalta. Dieselin kohonnut hinta on aiheuttanut suuria lisäkustannuksia yrityksille, ja osa kuljetusyrityksistä on joutunut ahdinkoon.

”Tilanne kuljetusyrityksissä on nyt haastava ja akuutti. Ammattidiesel on otettava käyttöön nopeasti, jotta se toisi osaltaan helpotusta haastavaan tilanteeseen”, Hiltunen sanoo.

Kuljetusliike Taipaleen toimitusjohtaja Timo Louhivaaran mukaan viime aikojen kustannuskehityksen mukanaan tuoma hintalappu yhtiölle on suuri. Jakeluvelvoitteen muutos, dieselveron korotus ja korkea markkinahinta ovat yhdessä nostaneet kustannukset hyvin korkealle.

”Pelkästään vuodenvaihteen jälkeen kustannukset ovat nousseet yli puolella miljoonalla eurolla. Kuljetusyrityksillä on kova paine: on toimittava vastuullisesti, kovasti pitäisi investoida vähäpäästöiseen kalustoon samalla, kun polttoaineen ja investointien kustannukset ovat nousseet merkittävästi lyhyellä aikavälillä, mikä on hyvin haastava yhtälö yrityksille”, Louhivaara sanoo.

Louhivaara muistuttaa, että lopulta kustannusten kohoaminen siirtyy asiakashintoihin, ja Suomen kilpailukyky maksaa siitä isoa hintaa.