Keski-Suomen kauppakamari iloitsee Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymistä

Metsä Groupin uuden sukupolven biotuotetehdas on merkittävä Keski-Suomelle ja koko Suomelle, painottaa Keski-Suomen kauppakamari. Tiistaina suunnitelmien mukaan Äänekoskella käynnistetty biotuotetehdas lisää vientiä puolella miljardilla eurolla ja uusia työpaikkoja 1500:lla.

Metsä Groupin biotuotetehtaan merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. Sen työllistävä vaikutus on yli 2 500 työpaikkaa koko arvoketjussa Suomessa, ja uusia työpaikkoja syntyy 1 500. Työllistävät vaikutukset ovat merkittävimmät puunkorjuussa ja kuljetuksissa. Viennin määrä kasvaa puolella miljardilla eurolla.

”Äänekosken biotuotetehdas on merkittävä investointi Keski-Suomelle ja koko Suomelle. On hienoa, että tehdas saatiin käyntiin aikataulussa ja sellutoimitukset voidaan aloittaa”, iloitsee Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen.

Äänekosken teollinen ekosysteemi kehittyy ja kasvaa biotuotetehtaan myötä, ja tehdas toimii alustana uusien biotuotteiden valmistamiselle. Useita prosesseja ja tuotepolkuja tutkitaan aktiivisesti, ja keskeisiä uusien biotuotteiden kehityshankkeita ovat ligniinijalosteet, tekstiilikuidut ja biokomposiitti. Sivutuotteiden hyödyntämiseksi ja verkostojen luomiseksi on järjestetty Kasvu Open Biotalous- ja Biotuote Kasvupolkuja, joiden sparrauksessa on seulottu potentiaalisimmat ideat ja yritykset biotuotetehtaan kasvuekosysteemin käyttöön.

”Kasvu Open -prosessin avulla olemme löytäneet yrityksiä ja ideoita sellutehtaan sivutuotteiden hyödyntämiseen, esimerkiksi bioaktiivisia yhdisteitä lääke- ja elintarviketeollisuuden käyttöön, biohajoavan jätteen muuttamista energiaksi ja lannoitteiksi ja niin edelleen”, kuvailee Valkeinen.

Liikenneyhteydet sujuviksi

Biotuotetehtaan käynnistymisen myötä jatkossa tehtaalle saapuu joka arkipäivä 240 rekkakuormaa ja 70 junavaunullista kuitupuuta. Jyväskylän ja Äänekosken välisen 47 kilometrin rataosuuden sähköistämisen valmistuminen ja mittavat pohjoisen Keski-Suomen perustieverkon kunnostukset ovat tärkeitä elinkeinoelämän kuljetuksille.

”Vielä kun saadaan Kirri-Tikkakoski-moottoritie, niin myös maantiekuljetukset sujuvoituvat ja liikenneturvallisuus paranee. Biotuotetehtaan toimitusten alkaessa liikennemäärät kasvavat jo nyt ruuhkaisella tieosuudella entisestään”, sanoo Valkeinen.

Kirri-Tikkakoski-välisen tieosuuden liikennemäärä on 12 900–18 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja siitä raskaan liikenteen määrä 1 400–1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaan tieosuuden parantaminen moottoritienä vähentäisi henkilövahinko-onnettomuuksia 3,3 onnettomuudella/vuosi (-53 %) ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 1,6 onnettomuudella/10 vuotta.