Keski-Suomen kauppakamari mukana ajamassa tiestölle riittävää rahoitusta

Keski-Suomen kauppakamari on allekirjoittanut Suomen tieyhdistyksen ja SKAL:n tievetoomuksen, jossa vaaditaan tiestölle riittävää rahoitustasoa seuraavalla hallituskaudella. Vetoomuksen on allekirjoittanut jo yli 700 toimijaa ympäri Suomen, mikä osoittaa, että tiestö on suomalaisille tärkeä ja sen kunnossapidosta on huolehdittava. Haastamme myös sinut mukaan!

Tiestö on meille tärkeä ja siksi lähdimme mukaan tievetoomukseen. Haastamme myös jäseniämme mukaan vaikuttamaan. Voit allekirjoittaa vetoomuksen osoitteessa https://www.tieyhdistys.fi/tietietoa/100-jarjestoa-tieston-asialla/.

Vetoomus ja sen allekirjoitukset luovutetaan maaliskuussa eduskunnalle ja puolueiden puheenjohtajille. Lisäksi Tievetoomuksen pääviestiä viedään kevään hallitusneuvotteluihin.

Vetoomus kokonaisuudessaan:

Hyvät päättäjät,

Me allekirjoittaneet tahot edustamme laajasti suomalaista yhteiskuntaa ja sen toimijoita, kansalaisia ja ennen kaikkea tiestön käyttäjiä. Jaamme yhteisesti huolen suomalaisen tiestön nykykunnosta ja tiestömme ylläpitoon osoitetuista resursseista.

Huonokuntoisten päällysteiden määrä on lisääntynyt nopeasti, reilussa kymmenessä vuodessa 3000 kilometristä 9000 kilometriin. Tiestön korjausvelka on kasvanut 1,6 miljardiin euroon. Ammattikuljettajista yli puolet on sitä mieltä, että esimerkiksi talvikunnossapito pääteilläkään ei ole riittävällä tasolla.

Korjausvelka on vain sana, mutta sen takana on hidastuneita ja toteutumattomia matkoja, lisääntyneitä päästöjä, kiertoteiden käyttämistä, kuljetusten ja yrittämisen epävarmuutta, liikenneonnettomuuksia ja kasvaneita kustannuksia.

Peräti 70 prosenttia Suomen pinta-alasta on sellaista, että maantiet ovat ainut käytettävissä oleva liikkumisen alusta. Tieverkko on myös ainut aikatauluista vapaa, kaikille käyttäjille ilmainen ja vuoden jokaisena päivänä ja tuntina käytettävissä oleva infra. Tiestö yhdistää muut liikenneverkot ja –palvelut toimivaksi liikennejärjestelmäksi ja varmistaa saavutettavuuden.

Tiet ovat Suomen kilpailukyvyn kivijalka. Ne pitävät Suomen teollisuuden, kaupan ja yrityksien raaka-aineet, työvoiman ja tuotteet liikkeessä ja luovat pohjan kannattavalle liiketoiminnalle. Iso osa Suomen vientieuroista tulee tuotteista, joiden kuljetusketjusta tiet muodostavat ison osan. Suomen energiaverkkojen rakentaminen ja huolto sekä energiantuotannon raaka-aineet ovat riippuvaisia teistä, samoin matkailu ja maamme huoltovarmuus. Yhteiskunnassamme ei ole toimintoja, jotka eivät teitä käyttäisi tai niitä tarvitsisi.

Teiden kunnolla on iso vaikutus jokaisen ihmisen arkielämään - sen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Tien päällä tehdään myös paljon työtä paikoin vaarallisissakin olosuhteissa.

Olemme huolissamme siitä, että teiden ylläpito ja siihen osoitetut resurssit eivät ole kestävällä tasolla. Vuosittain ei pystytä enää päällystämään edes korjausvelan kasvun pysäyttämisen edellyttämää 4 000 kilometriä. Vuonna 2022 päällystettiin vain 2300 kilometriä ja vuonna 2023 päällystysmäärärahojen ennakoidaan riittävän vain vajaaseen 2000 kilometriin. Sääolot ovat muuttuneet erittäin vaativiksi teiden kunnossapidon ja talvihoidon kannalta. Tiestön kunto huononee ennätysvauhtia ja Suomessa ei pystytä investoimaan riittävästi uusiin väyliin.

Myös päästövähennystavoitteiden saavuttaminen, digitalisaatio, kehitys kohti autonomisempaa ajamista, erilaiset ajonavustinjärjestelmät sekä uudet liikenteen energiamuodot edellyttävät meiltä nykyistä parempikuntoisia teitä.

Esitämme seuraavan vetoomuksen kaikille päättäjille ja erityisesti eduskuntavaaleissa 2023 valittaville päättäjille:

Tiestömme on saatu kerran rakennettua. Laittakaa tiet kuntoon ja luokaa parhaat mahdolliset edellytykset yhteiskuntamme kestävälle toiminnalle tulevaisuudessa. Varmistakaa Suomen kilpailukyky ja kaikkien suomalaisten turvallinen liikkuminen.


Suomen Tieyhdistys ry

Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry


Lue lisää