Keski-Suomen kauppakamari mukana edistämässä hiilineutraalia lentämistä

Kuvituskuva: Adobe Stock

Jyväskylä ja Keski-Suomi tähtää kaupalliseen hiiliviisaaseen lentämiseen Suomen ensimmäisten kohteiden joukossa. Maaliskuussa käynnistynyt, Kestävää kansainvälistä saavutettavuutta Keski-Suomen matkailuun (KeKaSa) -hanke toimii aloitteellisena tienraivaajana esimerkiksi sähköisen ja hybridilentoliikenteen merkittävälle kehittymiselle Keski-Suomessa. Hanke tavoittelee Jyväskylälle mukanaoloa ensimmäisten sähköisen lentämisen pilottialueiden joukossa. Kolmivuotisessa hankkeessa edistetään koko matkailualueen kansainvälistä hiilineutraalia saavutettavuutta sekä alueelle kansainvälisten saapumisten osalta että alueen sisäisen liikkuvuuden ja luontomatkailun näkökulmasta.


– Haluamme olla vahvasti edistämässä vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Lentoliikenne on tärkeä osa Keski-Suomen kansainvälistä saavutettavuutta myös tulevaisuudessa joten on luontevaa, että olemme mukana etsimässä ratkaisuja lentämiseen hiilineutraalisti, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Lue lisää, mitä kauppakamarit tekevät vastuullisuuden vauhdittamiseksi.

Kestävä saavutettavuus kansainvälisen matkailun kasvun edellytyksenä

Kansainvälisen matkailun kasvu on Keski-Suomen matkailualueen kehittymisen ja matkailutulon kasvamisen kannalta yksi ratkaisevimmista asioista. Kansainvälisen kysynnän kasvu on puolestaan suoraan sidoksissa alueen fyysiseen saavutettavuuteen ja matkaketjujen toimivuuteen.

– Tällä hetkellä Keski-Suomen ja Jyväskylän saavutettavuus matkailun kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmasta on riittämätön. Edistääksemme kilpailuasetelmia kansainvälisen matkailun osalta, erilaisia saavutettavuusratkaisuja alueelle on kehitettävä monipuolisesti. Esimerkiksi lentoliikenteen tilanne on ollut yksi Jyväskylän ja Keski-Suomen isoimmista kipupisteistä jo pitkään. Toisaalta olemme myös sitoutuneet maakunnan matkailustrategiassa alueen kehittämiseen nimenomaan kestävällä tavalla ja tässä hankkeessa pääsemme huomioimaan nyt sekä saavutettavuuden että vastuullisuuden vaateet, toteaa hankkeen alullepanijana toiminut matkailujohtaja Susanne Rasmus Visit Jyväskylä Regionista.

Matkaketjut saavutettavuuden keskiössä

Vastuullisen kasvun varmistamiseksi tarvitaan merkittäviä panostuksia hiilineutraaleihin matkaketjuihin sekä niitä tukevaan digitaalisuuteen.

– Lentoliikenne on yksi merkittävimmistä asioista Keski-Suomen saavutettavuudessa, mutta ei ratkaise sitä yksin. Keski-Suomen saavutettavuus edellyttää yhteistyön tiivistämistä junayhteyksien kehittämisessä. VR:n lisäksi Tampere on alueellemme tärkeä yhteistyökumppani ajatellen matkaketjuja, toteaa KeKaSa-hankkeen projektipäällikkö Johanna Maasola.

KeKaSa -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa matkaketjuja. Hankkeen aikana lanseerataan alueelle soveltuva työkalu matkaketjujen hiilijalanjäljen laskentaan, tehostetaan matkanjärjestäjäyhteistyötä sekä vahvistetaan matkailukohteiden logistista löydettävyyttä digitaalisesti.

– Alueen sisäisten matkaketjujen osalta painopiste tulee olemaan strategisesti tärkeissä luontokohteissa. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä yhteistyökuntien ja yritysten kanssa. Parantuneiden yhteyksien avulla pystymme tehostamaan matkanjärjestäjäyhteistyötä ja alueen markkinointia, Maasola lisää.

Hankkeen toteuttajana on Keski-Suomen matkailun alueorganisaationa toimiva Visit Jyväskylä Region. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen Liitto. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat matkailualueen yhteistyökunnat, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk ja Keski-Suomen kauppakamari.