Keski-Suomen kauppakamari tyrmää lakiesityksen uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi – ”Lakia ei tule viedä eteenpäin esitetyssä muodossa”

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keski-Suomen kauppakamari ottaa kantaa lausunnoilla olleeseen hallituksen esitykseen uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Lakiesitys sisältää niin huomattavia puutteita, ettei sitä voi viedä eteenpäin esitetyssä muodossa, vaatii Keski-Suomen kauppakamari.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tarkoituksena on ollut yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Lakiuudistukselle asetetut tavoitteet sujuvoittamisesta ja paremmin tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi ovat kannatettavia, mutta esitetty lakiluonnos ei kuitenkaan vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin.

”Esityksessä on niin huomattavia puutteita, ettei sitä voi sellaisenaan hyväksyä, tai siitä seuraa lisää investointeja hidastavaa byrokratiaa sekä kustannusten nousua niin kunnille, yrityksille kuin asumiseen”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Lakiluonnoksessa uutena esitetään kaupunkiseutusuunnitelmaa pakolliseksi seitsemälle suurimmalle kaupunkiseudulle eli Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun, Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseuduille.

”Käytännössä se tarkoittaa yhtä uutta kaavatasoa lisää, mikä on omiaan lisäämään byrokratiaa entisestään”, Hiltunen sanoo.

Lakiesityksessä esitetty viherrakenne ei ole määritelty riittävällä tasolla. Nyt jää epäselväksi, miten se yhdessä muiden vaatimusten kanssa rajoittaa alueidenkäyttöä.

”Epäselvyyden ja päällekkäisyyksien vuoksi esitämme viherrakenteen oikeusvaikutteisuuden poistamista lakiesityksestä, sillä jo nykyisellään viherrakenne voidaan huomioida kaavoituksella muiden elinkeinoelämälle tärkeiden asioiden rinnalla”, Hiltunen sanoo.

Lakiesityksen laveat määritelmät tekevät myös valittamisen liian helpoksi.

”Samasta asiasta ei pitäisi olla mahdollista valittaa useaan kertaan. Valitusoikeus on rajattava vain asianosaisiin. Pitkät valitusprosessit ja turhat valitukset aiheuttavat investointien tarpeetonta viivästymistä ja kustannusten nousua”, Hiltunen sanoo.

Rakentamisen sääntelyä koskevat muutokset eivät edistä rakentamisen sujuvoittamista. Yksityiskohtaisempi sääntely aiheuttaa lisätyötä ja kustannuksia. Sen sijaan Keski-Suomen kauppakamari pitää hyvänä lupakynnyksen nostamista ja lupakäytäntöjen keventämistä.
Investoinnit tarvitsevat toteutuakseen ennakoitavuutta ja sujuvuutta.

”Kaiken kaikkiaan esitys ei helpota yritysten investointien toteuttamista valitusoikeuksien lisääntyessä ja kaavoituksen monimutkaistuessa. Hankkeet viivästyvät ja pahimmillaan jäävät jopa toteutumatta”, Hiltunen painottaa.