Keski-Suomen kauppakamari verkostoitumisen foorumina – potkua liiketoimintaan yritysyhteistyöstä

Kestävät kumppanuussuhteet tukevat jokaisen yrityksen menestyksekästä liiketoimintaa ja rakentavat hyödyllisiä yhteistyöverkostoja. Ainutlaatuisten verkostojen luomisessa Keski-Suomen kauppakamari on erinomainen foorumi. Esimerkiksi Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunnan yritykset ovat tarttuneet innolla monipuolisiin yhteistyömahdollisuuksiin.

Keski-Suomen kauppakamari tarjoaa ainutlaatuisen verkoston jäsenyrityksilleen.

Tutustuminen kauppakamarin valiokunnan kautta oli keskeisessä roolissa, kun ohjelmistojärjestelmien toteuttamiseen keskittynyt Probis Solutions heräsi yhteistyön rakentamiseen ohjelmistopalveluyritys Secappin kanssa.

”Jos emme olisi tavanneet valiokunnassa, en tiedä, olisiko tämä yhteistyökuvio tullut ikinä ilmi. Yhteistyön aloittaminen oli siis osittain juuri kauppakamarin ansiota”, Probis Solutionsin toimitus- ja asiakkuusjohtaja Ismo Reitmaa toteaa.

Sysäyksen yhteistyölle antoi alun perin asiakkaan tarve. Tuolloin tieto- ja työvuorojärjestelmien rakentamiseen keskittyvässä Probis Solutionsissa huomattiin, että asiakasprojektissa kaivattiin toimijaa, joka pystyisi toteuttamaan kriittisen viestinnän mobiilipalveluja pelastustoimen ja ensihoidon tarpeisiin.

Ei kestänyt aikaakaan, että Probis Solutionsin ja Secappin toimitusjohtajat istuivat saman pöydän ääreen. Ideasta syntyi yhteistyömalli, jossa asiakkaalle osoitettaviin tarjouksiin lisätään mahdollisuus kumppaniyrityksen tuotteisiin ja palveluihin.

Secappin toimitusjohtaja Kari Aho uskoo yhteistyön tuovan hyötyä markkinoilla, kun asiakkaalle voidaan tarjota lisäarvoa yritysten toisiaan täydentävällä palvelutarjonnalla.

”Molemmat yritykset saavat kilpailuetua, kun kummankaan ei tarvitse rakentaa teknisiä palikoita erikseen, vaan molemmat voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Tällöin yksi plus yksi on aina enemmän kuin kaksi”, Aho kuvailee.

Saman ilmiön on huomannut myös tietoturvan ja tietosuojan kehittämiseen panostavassa Tikkasecissä yrittäjänä toimiva Pekka Vepsäläinen. Hänen mielestään erityisesti yhden miehen yrityksen on kannattavaa toteuttaa asiakasprojekteja erilaisten kumppaneiden kanssa.

”Yhteistyöverkostoja kasvattamalla ja uusia kumppanuuksia hakemalla pyrin antamaan paitsi lisäarvoa kumppaneilleni, myös lisäämään oman yritykseni liiketoimintaa. Yhteistyö voi liittyä esimerkiksi myyntiin, ja siitä kumppanuusajattelu tietoteknisiä ja digitaalisia palveluita tarjoavan Midaren kanssa lähti liikkeelle”, Vepsäläinen kertoo.

Midaren toimitusjohtaja Anssi Kuoppala pitää Vepsäläisen tavoin hiljalleen alkanutta yhteistyötä hedelmällisenä.

”Koska Midarella ei ole ollut teknisenä toimittajana resursseja satsata riittävän vahvasti tietosuoja-asioihin, Tikkasecin palvelutarjonta on ollut meille erinomainen lisä. Yritysten osaamisalueet risteävät sopivasti ja täydentävät siten toisiaan”, Kuoppala kuvailee.

Samantyyppiset asiakkuuden ovat puolestaan ajaneet Midaren yhteistyöhön Canon Business Center Jyväskylän kanssa.

”Canon on keskittynyt tiedonhallintaprosesseihin ja niiden automatisointiin, kun taas julkaisurajapinnat liittyvät Midaren uusiin liiketoiminta-alueisiin. Yhdistämällä nämä osa-alueet pystymme luomaan uuden vahvan tulokulman paikalliseen toimintaan”, Canon Business Center Jyväskylän aluejohtaja Niko Haapamäki sano.

”Haluamme saada aikaan pian myös konkretiaa järjestämällä yhteisille asiakkaillemme esimerkiksi tapahtumia, jotka antavat heille lisäarvoa vaikkapa asiantuntijapuheenvuorojen muodossa”, Kuoppala täydentää.

Vaikka yritykset ovat vasta lähtökuopissa yhteistyön osalta, yhteiset tulevaisuuden tavoitteet ovat hioutumassa selviksi. Haapamäki näkee, että nivomalla yritysten välistä yhteistyötä tiiviimmäksi Jyväskylä pystyy kilpailemaan entistä paremmin myös muiden Suomen suurien kaupunkikeskusten kanssa. Tätä myös aktiivinen kauppakamaritoiminta tukee.

Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunnan sisällä syntyneet yhteistyömallit ovat erinomaisia esimerkkejä yritysyhteistyöstä, mutta ovi kannattaviin yhteistyömahdollisuuksiin voi avautua myös muissa monialaisissa verkostoissa – vaikkapa kauppakamarin eri valiokuntien välillä tai erilaisissa tapahtumissa.

Valiokunnan puheenjohtajana Kari Aho haluaakin kannustaa yrityksiä entistä avoimempaan vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen. Myös kauppakamarin jäsenyritysten määrä on kivunnut jo yli 650 organisaatioon, joten yhteistyömahdollisuuksissa ei ainakaan heti tule raja vastaan.

”Jos ajattelee paikallista toimijakuntaa, on kauppakamari edesauttanut tutustumaan niin isoihin kuin pieniinkin yrityksiin – joko suoraan tai välillisesti. Koskaan ei voi tietää, milloin yhteistyöstä syntyy jotakin uutta ja innovatiivista, ja siksi kannattaa pitää mieli avoimena ja silmät auki”, Aho kiteyttää.