Keski-Suomen kauppakamari yhtyy kannanottoon: Tullin suunnitelmat heikentävät kilpailukykyä

​Kymmenen kauppakamaria eri puolilta maata, Keski-Suomen kauppakamari mukaan lukien, vastustavat Tullin suunnitelmaa rajoittaa asiakaspalveluaan yhteen päivään viikossa jo tänä keväänä (ks.liite). Muutos astuisi voimaan myös Jyväskylässä 1.3.2016.

Tullin tavoite on siirtää palvelunsa yhä enemmän sähköisiksi. Tullin alkuperäinen suunnitelma on ollut rajoittaa asiakaspalvelun aukioloaikoja vasta 2018-2019 lähtien, mutta Tullin tiedotteen mukaan rajoittamista selvitetään alkavaksi jo maaliskuussa ja osalla paikkakunnista kesäkuussa. Kauppakamarit katsovat, että muutos aiheuttaisi merkittävää haittaa Suomen vienti- ja tuontikuljetuksille ja siten Suomessa toimivien yritysten kilpailukyvylle kansainvälisillä markkinoilla, koska sähköiset palvelut eivät vielä tuolloin ole täysin käytössä. Siksi kauppakamarit vaativat, että Tulli tuo rajoitukset aukioloaikoihinsa alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti.

Esimerkiksi Vaajakoskella toimivan Hikinoro Oy:n toimintaa asiakaspalvelun rajoittaminen haittaa. Hikinorolla on paljon vientimaita, joiden kanssa asiointi edellyttää Tullin leimaa vaativia EUR. 1 ja A.TR. -dokumentteja.

Joudumme viikoittain lähettämään leimaa vaativia asiakirjoja, jolloin yksi Tullin aukiolo-päivä viikossa on todella vähän. Jos asiakirja pitää lähettää heti, meidän on pahimmassa tapauksessa lähdettävä viemään niitä Tampereelle, vientiassistentti Kiti Ottelin kertoo.

Ottelinin mukaan heidän yrityksensä ei myöskään ole saanut luvattua kyselyä, jolla Tulli on kertonut kartoittavansa yritysten näkemyksiä muutoksesta.

Kauppakamarien yhteinen kannanotto kokonaisuudessaan:

Tullin asiakaspalvelun rajoittaminen heikentää Suomen kilpailukykyä

Tullilla on tavoitteena siirtää palvelujaan entistä enemmän sähköiseen muotoon, mikä
mahdollistaa suoran asiakaspalvelun vähentämisen parantaen näin niiden kustannustehokkuutta.
Tullin alkuperäinen tavoite on ollut rajoittaa asiakaspalvelun aukioloaikoja
2018-2019 lähtien, jolloin sähköiset palvelut olisivat käytössä. Tullilla on velvollisuus
vuoteen 2020 asti hoitaa asiakaspalvelua siten, että kaikki dokumentit saadaan käsiteltyä
ilman kohtuutonta viivettä.

Tullin tiedotteen mukaan se kuitenkin selvittää asiakaspalvelun rajoittamista yhteen
päivään viikossa jo 1.3.2016 alkaen Jyväskylän, Kokkolan, Lahden, Oulun, Rauman,
Tampereen ja Vaasan toimipaikoilla, sekä 1.6.2016 alkaen Hakkilan, Hangon, Porin,
Tornion (Hallituskatu ja Etelätulli) ja Turun toimipaikoissa. Koska sähköiset palvelut
eivät vielä tuolloin ole käytössä, aiheuttaisi asiakaspalvelun rajoittaminen merkittävää
haittaa Suomen vienti- ja tuontikuljetuksille ja näin Suomessa toimivien yritysten kilpailukykyyn
kansainvälisillä markkinoilla.

Ongelmat tarvittavien dokumenttien hoitamisessa

Aukiolon rajaaminen synnyttää vakavia ongelmia Tullin leimaa vaativien EUR.1 ja
A.TR. dokumenttien käsittelyyn. Tästä syntyy merkittävää kilpailukykyhaittaa Suomessa
toimiville yrityksille ja johtaa suoraan asiakkuuksien menettämiseen muissa
maissa toimiville kilpailijoille.

Mikäli yrityksellä ei ole hankittuna valtuutetun viejän oikeutta kauppalaskuilmoitukseen,
on mainitut asiakirjat aina laadittava manuaalisesti, jolloin niihin tarvitaan Tullin
leima. Asiakirjojen on lähdettävä eteenpäin samaan aikaan kuin tavara, mikä on aikataulullisesti
mahdotonta mikäli Tullin palvelut rajoittuvat yhteen päivään viikossa.
Valtuutetuksi viejäksi rekisteröityminen ei käytännössä ole mahdollinen ratkaisu satunnaisille
viejille ja pk-yrityksille, jolloin Tullin palvelupisteiden rajoitukset suoraan
heikentävät näiden yritysten vientiedellytyksiä. Suurempien, säännöllistä vientiä harjoittavien
yritysten kohdalla järjestelmä toimii paremmin, mutta tässäkin tapauksessa
on tärkeää huomioida, että valtuutetun viejän lupanumerosta huolimatta monet asiakasyritykset
muun muassa Lähi-Idässä, itäisessä Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa
sekä eräillä alueilla vaativat silti myös EUR.1 ja/tai AT.R. lomakkeen.

Vaihtoehtona joissain tapauksissa on jo kokeiltu Tullin liikkuvan yksikön hyödyntä-
mistä, mikä kuitenkin on yritysten kannalta todettu toimimattomaksi ratkaisuksi.
Myöskään asiakkaiden siirtyminen niin sanottuihin jatkuviin vientilupiin ei ratkaise
ongelmaa, koska monilla asiakkailla luvat tulevat aina lähetyksen mukana ja koskevat
yksittäisiä lähetyksiä.

Toimitusaika ja –varmuus ovat keskeisiä vientiyritysten kilpailukykytekijöitä, eivätkä
kuljetusaikataulut voi mitenkään noudattaa Tullin rajoitettua aukioloaikaa. Tärkein
lähtökohta on aina asiakkaan tarve ja aikataulu. Sovituissa toimitusajoissa on aina voitava
pysyä tai luotettavuutemme tavarantoimittajana kärsii mikä jo sellaisenaan johtaa
asiakasmenetyksiin. Lisäksi vientikuljetusten viivästyminen synnyttää merkittäviä lisäkustannuksia,
joita vientiedellytysten tulemiseksi pitää kaikin mahdollisin keinoin
välttää.

Allekirjoittaneet katsovat, että Tullilla on suuri merkitys ja vastuu Suomessa sijaitsevien
yritysten toimintaedellytysten ylläpitämisestä. On kaikin puolin hyvä entistä
enemmän siirtää julkisia palveluja sähköiseen muotoon ja lisätä näin hallinnon tuottavuutta.
Tätä ei kuitenkaan missään olosuhteissa saa tehdä yritysten toimintaedellytysten
kustannuksella. Päinvastoin, viranomaisen on toiminnassaan aina huomioitava
myös sen tärkeä rooli Suomen yritystoimintaympäristön ja kilpailukyvyn kannalta.
Tämän vuoksi Tullin on ehdottomasti pitäydyttävä alkuperäisessä suunnitelmassaan
tuoda rajoituksia toimintaansa vasta vuosina 2018-2019, jolloin palvelut on saatavissa
myös sähköisesti.

Tammikuun 28. päivä, 2016
Hämeen kauppakamari
Keski-Suomen kauppakamari
Lapin kauppakamari
Länsi-Uudenmaan kauppakamari
Oulun kauppakamari
Pohjanmaan kauppakamari
Rauman kauppakamari
Satakunnan kauppakamari
Tampereen kauppakamari
Turun kauppakamari