Keski-Suomen kauppakamarin 22. Maineteko maailmalla -palkinto Metsä Groupille

Metsä Board Äänekosken kartonkitehtaanjohtaja Veli-Pekka Kyllönen

Keski-Suomen kauppakamari palkitsee vuosittain Maineteko maailmalla -palkinnolla keskisuomalaisen yrityksen, joka on kasvanut menestyksekkäästi ja vienyt toiminnallaan paikallista osaamista maailmalle. Tänä vuonna palkinto luovutettiin Metsä Groupille.

Metsäyhtiö Metsä Group on toiminut vuodesta 1899 Keski-Suomessa, jossa toimintaa on Metsä Groupin viidellä keskeisellä liiketoiminta-alueella. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan mukaan Metsä Group on Suomen neljänneksi merkittävin yritys arvonlisäyksen kannalta, kun mukaan luetaan suorat vaikutukset ja ostojen kautta syntyvät kerrannaisvaikutukset.

”Kauppakamarin juhlavuonna on hienoa palkita pitkäaikainen työllistäjä ja toimija, joka on tuonut paljon hyvinvointia Keski-Suomeen”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin puheenjohtaja Antti Määttä.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas käynnistyi 15.8.2017. Investoinnin suuruus oli noin 1,2 miljardia euroa. Biotuotetehdas valmistaa havu- ja koivusellua kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Valtaosa sellusta myydään Suomen ulkopuolelle, pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Tehdas valmistaa sellun lisäksi paljon muita erilaisia biotuotteita, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeen, eikä käytä fossiilisia polttoaineita. Biotuotetehdas onkin energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua.

”Metsä Groupin osuus Keski-Suomen vientituloissa on merkittävä, mikä on tärkeää Keski-Suomen elinvoimaisuuden kannalta. Äänekosken biotuotetehdasinvestointi toimi merkittävänä katalyyttina koko maakunnan nousuun edellisen taantuman jäljiltä. Metsä Group on myös osaltaan ollut vahvistamassa metsäbiotalouden kansainvälisen tason TKI -kehitystä ja osaamiskeskittymää, minkä ansiosta Keski-Suomesta on tullut vahva toimija metsäbiotalouden uusien innovaatioiden kehittämisessä”, perustelee maakuntajohtaja Pekka Hokkanen valintaa.

Työllistävä vaikutus biotuotetehtaan arvoketjussa on 2500 työpaikkaa, joista uusia 1500. Merkittävimmät työllistämisvaikutukset kohdistuvat metsätalouteen ja kuljetuksiin, jotka ovat tuoneet pysyviä työpaikkoja Keski-Suomeen. Biotuotetehtaan suurin merkitys syntyy sen tuotantovaiheessa kolmen vuosikymmenen ajan, jolloin Etlan laskelmien mukaan tehdas tuottaa arvonlisää Suomeen lähes 12 miljardia euroa. Tuotantovaiheen kumulatiiviset työllisyysvaikutukset nousevat 61 000 henkilötyövuoteen.

Lisäksi biotuotetehdasinvestointi on edesauttanut liikenneinfraan liittyvien hankkeiden käynnistymistä Keski-Suomessa.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board käynnisti uuden arkituslinjan Äänekosken kartonkitehtaalla 15.11.2018. Investoinnin arvo oli noin 11 miljoonaa euroa. Lisäksi Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board on perustanut Äänekoskelle osaamiskeskuksen, Excellence Centren, joka yhdistää pakkaussuunnitteluosaamisen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan saman katon alle, ja vauhdittaa näin tulevaisuuden kartonkien ja pakkausratkaisujen kehitystä. Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring rakensi yhdessä japanilaisen kumppaniyrityksen Itochun kanssa Äänekoskella uudenlaista puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen, joka on parhaillaan käynnistysvaiheessa. Myös Pro Nemus-vierailukeskus on loistava innovaatio Metsä Groupilta.

Voittajayritys palkittiin Keski-Suomen kauppakamarin kevätkokouksessa 8.6. Samuli Alosen Maailma Siivillä -veistospalkinnolla. Palkinnon vastaanotti Metsä Boardin Äänekosken kartonkitehtaan johtaja Veli-Pekka Kyllönen.

”Tämä on hieno kunniaosoitus Metsä Groupille. Konsernimme tehtävä on suomalaisen metsän arvon lisääminen. Äänekosken alueella se näkyy käytännössä erittäin hyvin. On panostettu sekä tukki- että kuitupuun käyttöön. Käytetty teknologia on maailman huippua ja koko ajan kehitetään uutta, jotta puulle saadaan lisää arvoa maailmanmarkkinoilla. Toiminnan selkärankana on aina vastuullisuus”, kommentoi Kyllönen.

Maineteko maailmalle -palkinnon myöntämisestä vastaa Keski-Suomen kauppakamarin puheenjohtajisto yhdessä maakuntajohtaja Pekka Hokkasen ja Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltusen kanssa.