Keski-Suomen kauppakamarin vaikuttaminen uudistui: valiokuntien määrä puolittui

Keski-Suomen kauppakamarin valiokunnat uudistuivat. Valtuuskunta vahvisti seitsemän uutta valiokuntaa entisen neljäntoista sijasta. Uudet valiokunnat ovat Finanssiala, Kasvu ja kansainvälistyminen, Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta, Liikenne ja aluerakenne, Valmistus ja tuotanto, Osaaminen ja Matkailuhallitus. Uusi Maakuntakilta korvaa entiset paikallisvaliokunnat. Juniorikilta säilyy ennallaan

Keski-Suomen kauppakamarin valiokuntien määrä tippui entisestä neljästätoista seitsemään valiokuntaan. Uudet valiokunnat ovat Finanssiala, Kasvu ja kansainvälistyminen, Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta, Liikenne ja aluerakenne, Valmistus ja tuotanto, Osaaminen ja Matkailuhallitus. Uutena vahvistettiin myös Maakuntakilta. Juniorikilta säilyy ennallaan. Valiokuntauudistuksen tavoitteena on toiminnan tehostaminen.

”Kun valiokuntia on vähemmän, pystymme paremmin panostamaan valiokuntien toimintaan. Odotettavissa on myös vähemmän päällekkäisyyksiä valiokuntien keskuudessa, ja toiminta on tehokkaampaa”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen perustelee.

Paikallisvaliokunnat lakkautettiin kokonaan, jotka korvaa uusi Maakuntakilta. Maakuntakilta koostuu muun muassa kehittämisyhtiöiden edustajista ympäri maakuntaa. Kuten Juniorikillasta, myös Maakuntakillasta on aina yksi edustaja kussakin varsinaisessa valiokunnassa.

Vaikuttaminen valiokuntien toiminnan keskiössä


Vaikuttaminen on yksi Keski-Suomen tärkeimmistä tehtävistä, ja valiokuntatyö sen yksi tärkeimmistä keinoista. Keski-Suomen kauppakamarissa varsinainen vaikuttaminen tapahtuu noin 200 luottamushenkilön voimalla. Valiokunnissa ratkotaan maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin paikallisia kehittämiskohteita. Valiokunnat tarjoavat jäsenilleen myös keskustelufoorumin liiketoiminnan kehittämiseksi ja toimialan haasteiden ratkomiseksi. Valiokunnat koostuvat maakunnan yritysten ja organisaatioiden edustajista.

Katso valiokuntien kokoonpanot