Keski-Suomen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelma 2018

Keski-Suomen kauppakamarin syyskokouksessa vahvistetaan vuosittain Keski-Suomen kauppakamarin seuraavan vuoden vaikuttamissuunnitelma. Tänä vuonna vaikuttamisen läpileikkaavat teemat ovat digitalisaatio, kasvu ja kansainvälistyminen, yhteydet/verkostot ja johtaminen.

Vaikuttamissuunnitelman kärkiä ovat:­

Valiokuntatyöskentely

Valiokuntatyö on kauppakamarin vaikuttamistyön alusta. Tänä vuonna panostetaan erityisesti valiokuntien sisäiseen viestintään sekä viestintään valiokunnista ulospäin. Lisäksi valiokuntatoiminnassa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja esim. viestinnässä ja mahdollistamalla kokouksiin osallistuminen etänä. Tavoitteena on, että valiokunnat koostuvat aktiivisista jäsenistä, ja tekeminen sisältää enemmän konkreettisia toimenpiteitä kunkin valiokunnan oman agendan mukaisesti.

Osaamisen kehittäminen

Vuonna 2017 käynnistettiin yrityslähtöisen osaamisekosysteemin esiselvitys, jonka tarkoituksena on löytää nopeita ja yrityslähtöisiä tapoja yritysten kasvavaan työvoiman tarpeeseen ja yritysten nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittämiseksi järjestämme myös koulutuksia, maksuttomia verkostoitumistilaisuuksia ja verkkokursseja. Mahdollistamme joissakin koulutuksissa osallistumisen myös etänä, jotta koko Keski-Suomen alueelta jäsenet voivat tulla mukaan.

Kansainvälistyminen – Kauppakamari Lounge

Viime vuonna lanseerattu Kauppakamari Lounge jatkuu ja kehittyy. Kauppakamari Lounge on kansainvälinen verkosto, jonka tavoitteena on kansainvälisen osaamisen jakaminen kaikkien yritysten käyttöön Keski-Suomessa. Kokonaisuus koostuu useista eri työkaluista, joista yritys voi valita mieleisensä. Valittavana on muun muassa Lounge treenejä, Lounge treffejä, Lounge chat eli tiedonjakamista omassa Facebook-ryhmässä ja neuvontaa. Tänä vuonna toteutamme myös Loungen jäsenille tarkoitetun kansainvälisen tiedon tietopankin, Lounge Wikin. Loungeen on tavoitteena saada lisää yrityksiä mukaan tänä vuonna.

Lakeland – matkailun kehittämishanke

Kaksivuotinen Stopover Keski-Suomi matkailuhanke päättyi joulukuussa 2017. Hankkeen aikana Keski-Suomessa vieraili 11 matkanjärjestäjäryhmää (noin 50 henkilöä) sekä 10 media/bloggariryhmää Keski-Euroopasta ja Aasiasta. Myyntimatkoilla käytiin 9 maassa ja matkanjärjestäjäkontakteja näistä kertyi yli 400 kpl. Aktiviinen matkanjärjestäjätyö on poikinut myös hankkeessa mukana olleille yrityksille useita sopimuksia ja Keski-Suomi on vuonna 2018 esillä muutaman sveitsiläisten, saksalaisten, japanilaisten ja taiwanilaisten matkanjärjestäjän ohjelmissa. Kansainvälinen matkailutyö jatkuu Lakeland-hankkeen myötä, joka toteutetaan yhteistyössä Visit Finlandin, Lahti Regionin, Visit Tampereen ja Hämeen kanssa. Kohdemaina ovat saksankielinen Eurooppa ja Japani. Hankkeessa on tällä hetkellä mukana 30 yritystä, 6 kuntaa sekä JAMK.

#kasvunmaakunta

Keski-Suomen liitto myönsi Keski-Suomen kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien ideoimalle #kasvunmaakunta-ajatushautomolle rahoituksen. Ajatushautomo -hankkeen sparraajana toimii #kasvunmaakuntaryhmä. Rahoitus myönnettiin vuodelle 2018. Ajatushautomon taustalla on se, että kasvun maakunnan yritysten menestys ja verotulot halutaan turvata suhdanteen jälkeenkin ja varmistaa koko maakunnan elinvoima. Keski-Suomi on kovassa kasvussa nyt, mutta on syytä katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Hankkeessa järjestetään esimerkiksi korkeatasoisesti fasilitoituja ajatushautomopäiviä teemoitellusti ympäri maakuntaa.

Digijohtajaksi! Kasvu Open

Olemme osaltamme tukemassa hankkeita ja toimintoja, joista esimerkkeinä Digijohtajaksi!-hanke ja Kasvu Open.

Saavutettavuus

Keski-Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi vaikuttamissuunnitelmaan kuuluu myös saavutettavuus, joista konkreettisia vaikuttamisen kohteita ovat VT4 Vaajakoski-Kanavuori-välin parantaminen, kaksoisraide Jyväskylän ja Tampereen välille sekä lentoliikenteen edistäminen.

Jäsenasiat, viestintä

Kauppakamarin toimintaa tuodaan näkyväksi viestinnän eri keinoin. Myös jäsenasiat ovat vaikuttamissuunnitelmassa, sillä tätä työtä tehdään jäsenten vuoksi ja jäsenten tarpeita ja toiveita kuunnellen.


Kommentit