Keski-Suomen kauppakamarin valiokunnat uudistuvat – yksi kokonaan uusi valiokunta perustetaan

Valiokunnat kokoontuivat tammikuussa yhteiseen Kick offiin suunnittelemaan valiokuntauudistusta.

Kevään aikana Keski-Suomen kauppakamarissa on ollut käynnissä valiokuntauudistus, jota on toteutettu yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Uudistusta on käsitelty sekä kauppakamarin hallituksessa että kaikissa valiokunnissa. Kartoitamme nykyisiltä luottamushenkilöiltä kiinnostuksen jatkaa uudistetuissa valiokunnissa. Lisäksi haku valiokuntiin on avattu kaikille kauppakamarin jäsenille. Katso valiokunnat ja hae mukaan 12.5. mennessä!

Valiokuntatyö on yksi kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista. Valiokunnissa ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin paikallisia kehittämiskohteita. Valiokunnat tarjoavat jäsenilleen myös keskustelufoorumin liiketoiminnan kehittämiseksi ja toimialan haasteiden ratkomiseksi.

Uudistustyö aloitettiin tammikuussa yhteisellä Kick off -tilaisuudella, jonka jälkeen uudistusta on käsitelty sekä kauppakamarin hallituksessa että kaikissa valiokunnissa. Keskustelua on käyty siitä, millaiset valiokunnat, valiokuntien kokoonpanot ja toimintatavat palvelevat parhaiten työssä alueemme hyväksi.

Uudistustyön tuloksena valiokuntien nimet päivittyvät, ja kokonaan yksi uusi valiokunta, Viestintävaliokunta, perustetaan. Tarve Viestintävaliokunnan perustamiselle on lähtenyt Keski-Suomen kauppakamarin hallituksen strategiauudistuksen myötä syntyneestä Viestijäverkostosta, joka uudistuksen myötä muutetaan valiokunnaksi.

Edellytyksenä valiokuntapaikan lunastamiseksi on, että hakijan edustama yritys / organisaatio on Keski-Suomen kauppakamarin jäsen. Kuhunkin valiokuntaan valitaan korkeintaan 30 jäsentä ja yksi edustaja / organisaatio.

Voit tutustua nykyisten valiokuntien toimintaan osoitteessa kskauppakamari.fi/valiokunnat.


Ehdotetut valiokunnat ovat:


Digivaliokunta
Valiokunta pyrkii tuomaan yhteen palveluntarjoajia ja -käyttäjiä ja synnyttämään uutta liiketoimintaa digitalisaation avulla.

Elinvoimavaliokunta
Valiokunta haluaa toiminnallaan vahvistaa Keski-Suomen elinvoimaisuutta.

Finanssi- ja talousvaliokunta
Valiokunta jakaa osaamistaan ja tietoutta esimerkiksi talous-, verotus ja rahoitusasioista.

Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta
Valiokunnan tavoitteena on rohkaista yrityksiä kasvuun ja innovointiin sekä uudistamaan liiketoimintaa niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunta
Valiokunnan missiona on saada Keski-Suomen liikenne ja palvelurakenne maan parhaimmistoon.

Matkailuvaliokunta
Valiokunnan keskeisimpänä tehtävänä on matkailuelinkeinon kilpailukyvyn kehittäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen Keski-Suomessa.

Osaamis- ja työelämävaliokunta
Valiokunnan tavoitteena on edistää elinkeinoelämän ja yritysten osaamisen kehittämistä, hyvää työelämää sekä työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä.

Teollisuusvaliokunta
Valiokunta pyrkii parantamaan maakunnan eri teollisuuden alojen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta.

Viestintävaliokunta
Valiokunta edistää alueen menestystä ja kasvua viestinnän keinoin.


Tiedotamme valinnoista myöhemmin kevään aikana.

Lisätietoja:
Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen, p. 040 058 3210 ari.hiltunen@kskauppakamari.fi