Keski-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiselle suuntaviivat

Keski-Suomen liitto, Liikennevirasto ja ELY-keskus ovat sopineet maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisen painopisteistä vuosina 2016-2019. Osapuolet ovat sitoutuneet toteuttamaan ja edistämään sovittuja toimenpiteitä ja hankkeita käytettävissä olevien resurssiensa puitteissa

Aiesopimus on sen osapuolten yhteinen näkemys maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisen periaatteista ja lähivuosina tarvittavista toimenpiteistä. Aiesopimuksen allekirjoittajina olivat maakuntajohtaja Anita MikkonenKeski-Suomen liitosta, ylijohtaja Rami Metsäpelto Liikennevirastosta ja johtaja Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Aiesopimuksen muut osapuolet eli Keski-Suomen kauppakamari ja maakunnan kunnat allekirjoittavat sopimuksen tällä viikolla.

”Tämä aiesopimus täydentää maakuntasuunnitelmaa liikenteen osalta. Saavutettavuus ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä”, toteaa maakuntajohtaja Anita Mikkonen. ”Aiesopimuksen mukaisesti liikennejärjestelmän toimivuutta kehitetään laajalla rintamalla uusia keinoja kaihtamatta ja esimerkiksi digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti.”

”Niukkojen resurssien aikana yhteisen tahtotilan merkitys korostuu. Maakunnan tiestön kunnostamiseen osoitetut korjausvelkarahat ja käynnissä oleva Äänekosken hanke ovat hyviä esimerkkejä siitä, mitä yhteistyöllä saavutetaan”, korostaa Liikenneviraston ylijohtaja Rami Metsäpelto. ”Valtakunnallisten linjausten mukaisesti aiesopimuksessa korostuvat elinkeinoelämän kilpailukykyä parantavat toimenpiteet. Logistiikkakustannukset alueella ovat kuitenkin 10 % luokkaa. Nopeammin toteutettavilla pienemmillä toimilla haetaan hyötyjä laajasti koko maakunnassa.”

Maakuntakeskusten välisiä yhteyksiä sekä elinkeinoelämän kannalta keskeisiä väyliä kehitetään pitkäjänteisesti. ”Maakunnan liikenneväylien kunnossapito ja korjausvelan vähentäminen varmistavat liikennejärjestelmän päivittäistä palvelutasoa. Erityisesti elinkeinoelämää ja saavutettavuutta parantavat kärkihankkeet on koottu yksimielisesti”, sanoo johtaja Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. ”Kärkihankkeita voisi luonnehtia paitsi Keski-Suomen, myös koko Suomen logistiikan kärkihankkeiksi, joiden toteuttamista tulee kiirehtiä”, jatkaa Lehtinen.

Aiesopimukseen sisältyy myös toimia joukkoliikenteen parantamiseksi Jyväskylän seudulla ja uusien liikkumisen palveluiden pilotointia esim. matkailukohteissa ja työmatkaliikenteessä. Tavoitteena on toteuttaa käytännönläheisiä kokeiluja, joilla on suoraan vaikutusta sekä yrityslogistiikkaan että ihmisten arkiliikkumiseen.

Keski-Suomen liiton ja valtionhallinnon edustajat allekirjoittivat torstaina 14.4.2016 Helsingissä Keski-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimuksen vuosille 2016-2019. Sopimus on jatkoa aiesopimukselle vuosilta 2013-15.

Lisätiedot:

Keski-Suomen maakuntajohtaja Anita Mikkonen p. 040 595 0011

Liikenneviraston ylijohtaja Rami Metsäpelto p. 029 534 3018

Keski-Suomen ELY-keskuksen johtaja Jukka Lehtinen p. 0295 024 698

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen p. 010 322 2381