Keski-Suomen suhdannenäkymät teollisuuden ja rakentamisen osalta selvästi koko maata paremmat

EK:n lokakuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdanteet ovat parantuneet kesän ja syksyn 2017 aikana. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan teollisuudessa ja rakentamisessa yleisesti keskimääräistä vahvemmaksi, erityisesti Keski-Suomessa. Keski-Suomen tulokset julkistivat EK ja Keski-Suomen kauppakamari.

Yritysten odotukset ovat edelleen pääosin myönteiset, selviää tuoreesta EK:n suhdannebarometrista. Suhdannenousu jatkuu loppuvuonna ja vuoden 2018 alussa.

"Tuotannon kasvua odotetaan loppuvuodelle. Henkilöstön määrä on lisääntynyt erityisesti teollisuudessa ja palveluissa. Tietyillä aloilla on työvoiman puutetta, mutta myös työttömyyttä on", sanoo EK:n asiantuntija Terhi Heikkonen.


Teollisuus ja rakentaminen jatkuvat vireänä Keski-Suomessa

Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdanteet kohentuivat selvästi alkusyksyn 2017 aikana. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli lokakuussa 33, kun vastaava saldoluku oli heinäkuussa tehdyssä kyselyssä 11. Lähikuukausien suhdannenäkymät jatkoivat kirkastumistaan lokakuussa, jolloin saldoluku oli 39 (heinäkuussa 27). Lokakuussa 39 % vastaajista arvioi suhdanteiden olevan noususuunnassa ja 61 % uskoi suhdanteiden säilyvän ennallaan. Keski-Suomen suhdannenäkymät teollisuuden ja rakentamisen osalta ovat selvästi koko maata paremmat.

"On hienoa, että Keski-Suomen kasvu jatkuu edelleen. Lukuisat yritysten investoinnit kertovat positiivisesta uskosta. Keski-Suomi ei ole turhaan julistautunut kasvun maakunnaksi", sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Tuotantomäärät kasvoivat yleisesti heinä-syyskuussa, mutta vuoden lopulla tuotanto pysynee pääosin ennallaan. Tuotantokapasiteetin käyttöasteet ovat korkealla, sillä lokakuussa 92 % vastaajista arvioi kapasiteetin olevan kokonaan käytössä.

Rakentamisessa ja teollisuudessa rekrytointivaikeudet lisääntyneet edelleen

Työvoimaa lisättiin hieman heinä-syyskuussa. Henkilöstön määrä kasvanee kausivaihtelu huomioon ottaen aavistuksen verran myös loppuvuoden aikana. Rekrytointivaikeuksia oli lokakuussa 35 %:lla vastaajista. Samaan aikaan kysyntä oli riittämätöntä 26 %:lla alasta. Muut kapeikot olivat vähäisiä. Kannattavuus oli kolmannella vuosineljänneksellä vuoden takaista parempi. Investoinnit olivat myös loivassa nousussa.
"Tänä vuonna on ollut selvää kasvua, ja jatko nähdään samanlaisena. Voimakasta kasvua ei nähdä loppuvuodelle vaan tasaista kasvua on odotettavissa. Meillä on täystyöllisyys, mitä ei ole ollut pitkään aikaan konepajamaailmassa", sanoo Komas Oy:n toimitusjohtaja Marko Penttinen.

"Perusmetalliteollisuuden koulutuspaikkamäärät ovat menneet merkittävästi alaspäin. Tänä vuonna aloitti noin 30 % siitä määrästä mitä aloitti viisi vuotta sitten. Työvoimaa täytyy kouluttaa itse, sillä valmiita osaajia ei ole saatavilla. Kasvu on ollut nopeaa, sillä kasvua on ollut 30-40 prosenttia alkuvuodesta. Nopea kasvu näkyy hitaammissa toimitusajoissa. Investointeja ei ole tehty pitkiin aikoihin, sillä nopea kasvu yllätti konepajapuolella. Tuotekehityksen läheisyys ja laatu on tuonut toimintaa takaisin Suomeen", Penttinen jatkaa.

"Rakentaminen on vetänyt ja vetää edelleen. Rakentamisessa ilmiönä on ollut työmaatoimihenkilöiden pula, mikä johtuu rakennusmestarikoulutuksen keskeytymisestä. Rakennusmestarikoulutus on aloitettu uudestaan, mutta nykyinen järjestelmä on hidas yritysten tarpeisiin. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on kehitetty ja sitä kehitetään edelleen. Rakentamisen digitalisaatio tulee vahvana, ala on jatkuvaa uuden oppimista ja muutoksiin reagoimista. Asuntorakentamisen sijoittajailmiö on kantanut asuntorakentamista kohta kymmenen vuotta finanssikriisin jälkeen", sanoo YIT:n aluejohtaja Mikko Räty.

Palveluissa hieman laskua, positiivista virettä teollisuudesta ja rakentamisesta

Keski-Suomen yksityisten palveluyritysten suhdannearviot heikkenivät lievästi kesän lopulla ja syksyn alussa. Tämänhetkistä yleistä suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli lokakuussa -9, kun saldoluku oli heinäkuussa -3.
Lähikuukausien suhdannenäkymät tummentuivat lievästi alkusyksyn aikana. Suhdanneodotuksien uusin saldoluku oli -6, kun vastaava saldoluku oli heinäkuussa 5. Lokakuussa vastaajista 16 % ennakoi heikkenemistä 10 % odotti paranemista. Keski-Suomen palveluyritysten suhdannearviot ovat hieman koko maan keskiarvoa vaisummat.

"En näe tilannetta noin synkkänä kuin mitä tulokset antavat ymmärtää, kasvua on odotettavissa sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Alkuvuonna majoitus- ja ravintolatoiminta on kasvanut 5-6 prosenttia. Rakentamisen ja teknologian hyvä menestys vaikuttaa positiivisesti majoitus- ja ravintolatoimintaan. Olemme investoineet paljon reilun vuoden aikana. Viime vuonna kasvettiin 70 % ja tänä vuonna tähdätään samaan. Keski-Suomessa matkailualalla ollaan vielä lapsen kengissä muihin pohjoismaihin verrattuna ja siihen nähden on mahdollisuus kasvaa vielä paljonkin, minkä eteen Keski-Suomen kauppakamarissakin on tehty töitä", sanoo Yöpuu Yhtiö Oy:n yrittäjä Ari Pärnänen.

Myyntimäärät kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä ja myynnin odotetaan lisääntyvän myös loppuvuoden aikana. Työvoiman määrä pieneni hieman heinä-syyskuussa. Viimeisen vuosineljänneksen aikana työvoima lisääntynee aavistuksen verran.
Kysynnän heikkous oli lokakuussa yleisin tuotantokapeikko 38 %:n osuudella. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 22 % vastaajista. Kannattavuus pysyi kolmannella vuosineljänneksellä keskimäärin edellisen vuoden lukemissa.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.
EK tiedusteli yrityksiltä lokakuussa 2017 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2017 lopulla ja ensi vuoden alussa. Tiedusteluun vastasi 1 270 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 260 000 henkilöä. EK:n suhdannebarometri julkistetaan yhdessä kauppakamareiden kanssa.


Kommentit