Keski-Suomen yritysten suhdanneodotukset maan keskiarvoa myönteisemmät

Arctic Machine

Suhdannetilannearviot olivat lokakuussa tavanomaista vaisummat Keski-Suomessa, ilmenee tuoreimmasta EK:n Suhdannebarometrista. Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät hieman kesän lopulla ja syksyn alussa. Ammattitaitoisen työvoiman saamisessa on yhä ongelmia. Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat varovaisia, vaikka Keski-Suomessa suhdanneodotukset ovat hieman koko maata myönteisemmät.

Keski-Suomen yritysten suhdannetilanne laski syksyllä 2019 yhä yleisemmin tavanomaista heikommaksi. Lokakuussa tehdyssä EK:n Suhdannebarometritiedustelussa tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli -14, kun heinäkuisessa suhdannekyselyssä vastaava saldoluku oli -5.

Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat hienoisesta toipumisesta huolimatta varovaisia. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -15, kun saldo oli heinäkuussa -21. Lokakuussa 67 % vastaajista arvioi tilanteen pysyvän ennallaan, heikkenemistä odotti 24 % ja 9 % ennakoi paranemista. Keski-Suomen yritysten suhdanneodotukset ovat vähän koko maan keskiarvoa myönteisemmät.

”Viime vuosina Keski-Suomen kasvu on ollut kovaa, ja Keski-Suomea onkin tituleerattu Kasvun maakunnaksi. Vaikka kasvun vauhti onkin hidastunut, ei ole mitään syytä vaipua epätoivoon. Keski-Suomen muuta maata myönteisemmät odotukset kertovat siitä, että yrityksillä on kasvuhalua. Kasvua on ollut tuotanto- ja myyntimäärissä”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keskisuomalaisella Pohjois-Euroopan johtavalla tienhoitoratkaisujen toimittajalla Arctic Machine Oy:llä ei näy merkkejä taantumasta.

”Meillä on hyvä kasvuvauhti päällä. Tänä vuonna ennustamme konsernikasvua jopa 25 prosenttia. Tilauskirjassa ei näy vielä merkkejä suhdanteen kääntymisestä”, kertoo Arctic Machinen toimitusjohtaja Juha Jääskelä.

Tuotanto- ja myyntimäärissä kasvua, puutetta ammattitaitoisesta työvoimasta edelleen

Tuotanto- ja myyntimäärien arvioidaan kasvaneen hieman heinä-syyskuun aikana Keski-Suomessa. Myös loppuvuoden aikana tuotannon odotetaan lisääntyvän.

”Rakentamisen määrä on tasoittunut huippuvuosista, mutta meillä on sekä käynnissä että alkamassa hankkeita Keski-Suomen alueella. Asuntokysyntä on edelleen tasaista ja Jyväskylässä käynnistimme juuri viime viikolla uuden kohteen ennakkomarkkinoinnin Lutakkoon eli näkymät Jyväskylän alueella ovat myönteiset”, kertoo tulosyksikön johtaja Noora Sokero Skanskalta.

Suhdannebarometrin mukaan keskisuomalaisilla yrityksillä henkilökunnan määrä pysyi kausivaihtelu huomioon ottaen likimain ennallaan kolmannella vuosineljänneksellä. Työvoimaa ennakoidaan supistettavan lievästi lähikuukausien aikana. Ammattitaitoisesta työvoimasta puutetta oli 30 prosentilla yrityksistä, kun heinäkuussa pulaa oli 21 prosentilla.

”Tietyissä tehtävissä tuotannon puolella on haasteita työvoiman saatavuudessa, etenkin nyt syksyllä, joka on meillä sesonkiaikaa. Tarvetta syksyisin on etenkin hitsareille”, sanoo Jääskelä.

”Osaaville tekijöille on aina tarvetta ja tällä hetkellä meillä on paikkoja tarjolla esimerkiksi työmaatoimihenkilöille kuten työnjohtajille ja urakkavalvojille”, vinkkaa Sokero.

Kysynnän heikkous oli lokakuussa yleisin tuotantokapeikkotekijä 40 prosentin osuudellaan, kun heinäkuussa kysynnän heikkoutta oli 45 prosentilla. Kannattavuus pysyi kolmannella vuosineljänneksellä vuoden takaista heikompana.